Kód CZ

Kolesa

Kostel sv.Petra a Pavla

1706-8

 

Kaple

1830, čtvercová se sochou sv.Jana

 

Socha sv.Šebestiána

1717

 

Zámek

Renesanční

 

Domek

V parku, empírový, dřevěný kol.1800

 

Dům č.p.1

Raně barokní, dva balkony v průčelí

 

Zámecký park

 

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Nový Bydžov, s.o.Chlumec nad Cidlinou

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

část

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

162

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) A.Bartušek, J.Krčálová, A.Merhautová - Livorová, Em.Charvátová-Sedláčková, Em.Poche a Zd.Wirth-Umělecké památky Čech, ČAV, 1957

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 16.3.2013