Kód CZ 11653

Ostrov u Bezdružic

(Wostrowa)

Připojené: Krsov, Pláň

 

Kaplička

Za vsí

 

Hradiště Zdroj C)

Jihozápadně od vesnice se nad Úterským potokem pozůstatky pravěkého a raně středověkého hradiště označovaného Ostrov u Bezdružic.

 

 

Dům č.p.17

...

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Planá, s.o.Bezdružice

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1483

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

175 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

A) ostrovubezdruzic.cz (5.2.2018)

C) cs.wikipedia.org (5.2.2018)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 5.2.2018