Kód CZ 14597

Skupeč

(Skuptsch)

Železný kříž

V centru

https://d34-a.sdn.szn.cz/d_34/d_16012585/img/81/5152x3864_5x1Ueu.jpg?fl=res,667,500,1

 

Pravěké sídliště

Na vrchu Vinice památkově chráněná archeologická lokalita pravěkého výšinného sídliště, které bylo osídlené v eneolitu lidem chamské kultury a později znovu v době halštatské

 

Dům č.p. 3

V centru

 

Dům č.p. 17

V centru

 

Vila č.p. 31

Na okraji obce

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Planá, s.o.Bezdružice

1961 Okres Plzeň sever

Část Pernarce

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1364

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

204 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (4.2.2018)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 4.2.2018