Kód CZ

Dolánky

(Dollanka)

Kaplička

Empírová

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/72/Dol%C3%A1nky_2017-05-13_Kaple.jpg/1280px-Dol%C3%A1nky_2017-05-13_Kaple.jpg

 

[Tvrz] Zdroj C)

V roce 1578 Dolánky koupil Jindřich z Polbryc, který v nich nechal postavit tvrz připomínanou poprvé roku 1582. Tehdy Jindřich tvrz s dvorem a celou vesnicí prodal Danielovi z Michalovic. Tvrz během třicetileté války pravděpodobně zanikla.

 

 

Hradiště Rubín

S rozhlednou v podobě hradištního opevnění

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_F_N/NRxCCG.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Usedlost č.p.4

Zůstala pouze brána z 2.pol.18.stol. Ve výklencích stály sochy sv.Rocha sv.Šebestiána

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/84/Dol%C3%A1nky_2017-05-13_Br%C3%A1na.jpg/1280px-Dol%C3%A1nky_2017-05-13_Br%C3%A1na.jpg

 

 

 

Zpět na okres

15.stol. Panství Krásný Dvůr

1560 panství Zlovědice

1671 panství Podbořany

 Politický okres Podbořany, s.o. Podbořany

1961 Okres Louny

2003 Pověřený městský úřad

 Část Podbořan

 

Historie obce

 První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1391, kdy ji vlastnil Václav z Dolánek.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

155 N

27 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 1

2011

4

9

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  

 

 

4 – 3 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 9.11.2020