Kód CZ

Libořice

(Liboritz)

Osada:

Kostel Nanebevzetí P.Marie

1716, věž 1743

 

 

Fara

 

 

Kaple Stětí sv.Jana Křtitele

Zámecká

 

 

Zámek

Barokní přestavěn 1737

 

 

Hospodářský dvůr

U zámku

 

 

Pavilon

V zámeckém parku

 

 

Zámecký park

A obora

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Podbořany, s.o. Podbořany

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

695 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

 

6 – 0 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 21.7.2013