Kód CZ

Nepomyšl

(Pomeisl)

Osada:

Kostel sv.Mikuláše

Upraven barokně

 

 

Kaple sv.Jana Nepomuckého

Zámecká, zrušena

 

 

Fara

 

 

Socha P,Marie

1712

 

 

Zámek

Pův.tvrz, poš.16.stol., přestavěna na dvoupatrový zámek koncem 17.stol., v 19.stol. snížen o patro.

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Podbořany, s.o. Podbořany

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1130 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1)    Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2)    Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

 

4 – 0 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 21.7.2013