Kód CZ

Oploty

(Oblat)

Kaple sv.Jana a sv.Pavla

Pozdně barokní, konec 18.stol.

 

 

Socha sv Jana Nepomuckého

Kol.1700

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Podbořany, s.o. Podbořany

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

219 68% N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

 

 

 

Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 21.7.2013