Kód CZ

Soseň

(Sossen)

Kaplička

Na návsi

Soseň 06.jpg

 

Socha sv.Floriána

Na návsi

Soseň 07.jpg Soseň 07.jpg

 

Železný kříž

U silnice na Kosobody, bez kříže

 

[Tvrz] Zdroj D)

Někde v rámci velkostatku. V roce 1530 uváděna tvrz, která je však o 12 let později uváděna již jako pustá. Nedlouho po té je ves scelena a roku 1597 získala celou ves Barbora z Rabštejna, která Soseň později přinesla věnem Vilému Svitákovi z Landštejna. Jemu je připisována přestavba tvrze, kterou v roce 1612 zakoupili Libštejnští z Kolovrat. Ti však o statky přišli v rámci pobělohorských konfiskací a roku 1622 je zakoupil Heřman Černín z Chudenic. Soseň pak přináležela již trvale k panství na Petrohradě a s ním sdílela další osudy i majitele až do zániku patrimoniální správy v roce 1848. Tvrz po roce 1622 již nebyla udržována a její pozůstatky bylo vidět ještě počátkem 20. století.

 

Chalupa č.p.5

Na návsi

 

Lom

Zatopený

Soseňský lom 03.jpg

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Podbořany, s.o. Jesenice

1961 Okres Rakovník

2003 Pověřený městský úřad

 Část Jesenice

 

Historie obce

 První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1273

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

245 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

C) cs.wikipedia.org  (1.11.2020)

D) turistika.cz (1.11.2020)

 

 

6 – 6 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 1.11.2020