Kód CZ

Velečín

(Weletschin)

Osada: Ostrovec 

Kostel Jména P.Marie

Neogotický 1868-9, zbořen po roce 1970 kromě věže, na jeho místě budova OÚ

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_A_C/t4Peq5.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Výklenková kaple

U kostela, 19.stol.

Velečín, výklenková kaplička.JPG

 

Hřbitov

Za vsí

 

Smírčí kámen

kruhový

Velečín, smírčí kříž.JPG

 

Památník Wenzela Taubera

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_B_C/mdWevi.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Dům č.p.8

 

Dům č.p.28

 

 

Zpět na okres

Panství Rabštejn

1622 Panství Petrohrad

 Politický okres Podbořany, s.o. Jesenice

1961 Okres Plzeň sever

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce Zdroj C)

 První písemná zmínka o Velečínu je z roku 1296. Po polovině 16. století byl součástí rabštejnského panství rodu Šliků. Od roku 1578 patřil Velečín rodu Libštejnských z Kolovrat. V roce 1600 Mikuláš Libštejnský prodal ves Jiřímu Chotkovi ze Žihle, ale jeho panství bylo roku 1621 zkonfiskováno císařem Ferdinandem II. za Chotkovu účast na stavovském povstání. Následujícího roku koupil panství Heřman Černín a připojil jej k petrohradskému panství.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

279 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

C) cs.wikipedia.org 

 

 

Kód CZ

Ostrovec

(Johannesdorf)

Kostel sv.Jana Křtitele Zdroj C)

Kostel sv. Jana a fara patřily k Ostrovci už ve 14. století. Patrony kostela byli pražští křižovníci s červenou hvězdou. Za husitských válek byla ves zničena. Roku 1757 nechal hrabě Černín gotický kostel podle projektu Johannese Spiesse přestavět na barokní. Dokladem jeho gotického období je zazděný portál na jižní straně a zazděné okno ve východní zdi presbytáře. Po 1990 celková destrukce střech a stropů- Probíhá rekonstrukce.

Ostrovec 05.05.2018 Kostel.jpg

 

Márnice

Barokní

Ostrovec, kostel sv.Jana Křtitele-márnice.JPG

 

Památník padlým

Před kostelem

Ostrovec 05.05.2018 Pomník.jpg

 

Dům č.p.1

 

 

 

 

 

11 – 11 - 0

1 – 0 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 7.11.2020

Předchozí editace:  21.7.2013