Kód CZ

Březiny

(Brzezina, 1939–45 Birkicht)

Hřbitov

Na současném hřbitově se začalo pohřbívat v druhé polovině 19. stolení. Ze známých osobností je zde pohřeben a ve hřbitovní zdi je usazena pamětní deska Josefa Václava Justina Michla († 1862) - známý jako Drašar, hrdina stejnojmenného románu Terézy Novákové. Pamětní desku zde má akademický malíř Dušan Říha († 2001), který žil a tvořil na Březinách. Na konci druhé světové války zde byl pochován také ruský partyzán Michail Svičkar Jakovič, který padl 1. května 1945.

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gQ_F/GmfDvJ.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Márnice

Březiny - márnice na hřbitově.jpg

 

Pomník padlých 1. světové války

Pomník, postavený naproti bývalé škole na památku 21 březinských občanů, kteří se nevrátili z bojišť první světové války. Jména všech statečných mužů jsou do pomníku vyryta zlatým písmem. Podél cesty mezi pomníkem padlých a hřbitovem je vysázena březová alej. Každemu padlému muži je věnována právě jedna bříza.

 

Škola

Dominanta obce, která dnes slouží jako kulturní dům. Kromě různých kulturních a společenských akcí se zde pořádají výstavy obrazů a fotografií. Ve této budově se vyučovalo od podzimu 1914. Do té doby byla škola v budově bývalého obchodu u Musílků. Na fasádě je stále zachován původní reliéf Komenského.

"V květnu 1913 začato se stavbou školy na pozemku rolníka Jaroslava Částky, č. 33; stavba dokončena v prázdninách 1914, takže nový školní rok 1914/15 zahájen byl již v nové školní budově. Celkový náklad činil 65.000 K. Jednotlivé práce zadány: Práce zednická staviteli Otakaru Medkovi z Hlinska. Práce tesařská mistru tes. Josefu Henychovi z Německého. Práce truhlářská mistru truh. Josefu Černému z Pusté Rybné. Práce zámečnická mistru zam. Ant. Kaštánkovi z Hor. Dubenek. Práce malířská mistru mal. J. Pešákovi ze Svratouchu. Relief Komenského zhotoven prof. Kunhartem. Tašky na krytinu objednány od fy Tomášek z Vysokého Mýta."

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_A_C/eahfyF.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Chalupa č.p.9

Roubená

 

Chalupa č.p.24

Roubená

 

Usedlost č.p.35

V centru

 

Dům č.p.49

Roubený

 

Dům č.p.51

Zděný

 

Dům č.p.54

Roubený

 

Dům č.p.55

Zděný

 

Chalupa č.p.76

Roubená

Březiny - čp. 76.jpg

 

Chalupa č.p.79

Roubená

 

Chalupa č.p.84

Roubená

 

Chalupa č.p.94

Roubená

 

Chalupa č.p.96

Roubená

 

Dům č.p.99

S obchodem

 

Chalupa

Roubená

http://www.pronajem-chaty-chalupy.cz/data/chaty_chalupy/354-29371/svratka-breziny-chalupa.jpg

 

Luňáčkova lípa

Památný strom, jehož stáří se odhaduje na 300 až 500 let. Lípa je vysoká asi 30 metrů, obvod kmene má asi 600 cm, průměr koruny je 28 až 30 metrů.

 Lunáčkova lípa 04.jpg

 

Drašarova lípa

Památný strom, jehož stáří je přibližně 250 let. Lípa je vysoká 26 metrů a obvod kmene má asi 400 cm. V roubené chaloupce u této lípy strávil zbytek života Josef Václav Justin Michl. Hlavní hrdina románu Terézy Novákové "Drašar". Dnes už tato chaloupka nestojí.

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS0rszEH5VL9mCeEnzHhrkE2ISMNX9YAnxwk7Yv_wPE-3BIKk6kbQ 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický a soudní okres Polička

1961 Okres Svitavy

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1702. Vznik obce se podle pověsti datuje do období třicetileté války, kdy obyvatelstvo okolních míst utíkalo před Švédy a ukrývalo se v "březině", krajině močálovité a neschůdné. Švédové, kteří do těchto míst vnikli, pro neschůdnost tuto krajinu opustili. Místa sušší začala být vyhledávána novými osadníky. Za tím prvním, přicházeli další, kteří mýtili lesy a zdělávali pole, ne však v těsném sousedství těch předcházejících, ale každý sám pro sebe, na různých místech, aniž by pomýšleli na založení nové osady.

Jiný údaj je ještě o něco přesnější a datuje vznik vesnice po bitvě na Bílé hoře, kdy v těchto, tehdy nehostinných končinách, hledali úkryt a bezpečí evangelíci, kteří byli v té době tvrdě pronásledováni.

Ještě před založením naší malé vesničky se musím zmínit o protějším břehu řeky Svratky, která zde odděluje Čechy a Moravu. Právě na břehu moravském bylo první osídlení tohoto kraje. Byla to ves Bezděkov, která byla později vypálena, podle pověsti  švédskými vojsky, ale vyloučit nelze ani turecké nájezdníky. Nyní je v těchto místech pouze les.

Roku 1558 koupil panství Rychmburské nejvyšší sudí království a chrudimský hejtman Zdeněk Berka z Dubé a Lipého. Některý z jeho potomků dal vybudovat na Březinách v roce 1696 sklářskou huť, takzvanou Berkovnu. Sklárna byla proslulá zvláště ve druhé polovině 18. století a začátkem 19. století plochými, malovanými nebo řezanými pryskami na rosolku.

V této době fungovaly na Březinách tři hamry na zpracování železa. Jeden hamr byl na moravské straně za řekou naproti chatě p. Hřibové a dva na české straně u domu č. 49. V pozdější době patrně z nedostatku listnatých lesů, ze kterých se pálilo dřevěné uhlí v milířích a na němž byly hamry přímo závislé, všechny zanikly.

Na přelomu  19. a 20. století se místní obyvatelé živili převážně zemědělskou výrobou a v zimě prací v lese a zpracováváním lněného vlákna na plátno. Plátno pak vozili na prodej do nedaleké Borové.

Počet obyvatel naší obce byl vždy přímo úměrný pracovní příležitosti. Na konci 19.století, v roce 1896 byl rekordní - asi 715 obyvatel. Ještě při sčítání lidu ve 30.letech 20.století bylo napočteno 574 osob, z čehož asi 180 Slováků, kteří zde pomáhali na odstranění škod lesní pohromy. Po druhé světové válce v 50. a 60. letech došlo k velkému odlivu obyvatel. V současné době se počet stálých obyvatel pohybuje mezi 140 a 160.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1896

715

 

1927

446 

 

1930

 574 (180 slov.)

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 160

 

 

www.breziny.net

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

A) www.breziny.net (3.9.2013)

 

20 – 20 - 0

12 – 11 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 14.7.2020

Předchozí editace: 3.9.2013