Kód CZ

Nedvězí

(Ewitz)

Osada: Nedvězíčko

Kostel sv.Prokopa opata Zdroj A)

Pův.barokní kaple(1772), která koncem 19. století zchátrala a byla zbořena. Na jejím místě byl v letech 1899-1901 vystavěn nový kostel

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d1/Nedv%C4%9Bz%C3%AD_%28SY%29%2C_kostel.jpg/1024px-Nedv%C4%9Bz%C3%AD_%28SY%29%2C_kostel.jpg

 

Hřbitov

Západně za vsí

 

Kamenný kříž

Za Librovým Gruntem

 

Železný kříž  Zdroj A)

U kostela

 

Železný kříž Zdroj A)

Za vsí

cz09-139 

 

Památník padlým Zdroj A)

Nedvězí (SY), pomník.jpg

 

Škola  Zdroj A)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f1/Nedv%C4%9Bz%C3%AD_%28SY%29%2C_%C4%8D._p._67.jpg/1024px-Nedv%C4%9Bz%C3%AD_%28SY%29%2C_%C4%8D._p._67.jpg

 

Usedlost č.p.1 – „Librův grunt“ Zdroj A)

Zděná usedlost, Gregorův hostinec

http://www.starepohledy.cz/tmp/books/_copyright_2_246126.jpg https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_B_C/pv9Prm.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Usedlost č.p.11

 

Chalupa č.p.19

 

Chalupa č.p.21

 

Usedlost č.p.27 Zdroj A)

Roubená, se středověkými prvky

https://www.obec-nedvezi.cz/images/phocagallery/J-Rezac/thumbs/phoca_thumb_l_cz08-100.jpg

 

Chalupa č.p.52

 

Chalupa č.p.72

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický a soudní okres Polička

1850 část Bystrého

1873 samostatná obec

1961 Okres Svitavy

2003 Pověřený městský úřad Polička

 

Historie obce Zdroj C)

První písemná zmínka o Nedvězí pochází z roku 1557, ale osada Nedvězíčko má doloženou existenci již k roku 1360. V letech 1850 - 1873 bylo Nedvězí připojeno k obci Bystré, poté se 26. června 1873 Nedvězí opětovně osamostatnilo. Vládním nařízením č. 315/1924 Sb. z. a n. ze 23. prosince 1924 byla k 1. lednu 1925 k obci připojena osada a katastrální území Nedvězíčko, které do té doby náleželo k moravské obci Ubušínku. Od 1. listopadu 1940 byla celá obec včetně Nedvězíčka na základě nařízení protektorátní vlády č. 388/1940 „O některých změnách obvodů zemských úřadů v Praze a v Brně“ z 26. září 1940 připojena k zemi Moravskoslezské. Tento stav setrval do zániku Protektorátu Čechy a Morava. A)

 

 

www.obec-nedvezi.cz

  

literatura a prameny

 1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

A) obec-nedvezi.cz (9.9.2013)

 

C) cs.wikipedia.org  (9.9.2013)

 

Kód CZ

Nedvězíčko

 

Usedlost č.p.3

Dům v Nedvěžicích 3.jpg

 

Usedlost č.p.38

 

 

 

Do 1924 součást Ubušínku na Moravě

16 – 16 – 0

9 – 9 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 20.9.2020

Předchozí editace: 9.9.2013