Kod CZ

Předměstí

Osady: Hutě, Dolní Lhota, Jobova Lhota, Studenec

Kamenný kříž

U č.p.17

Předměstí (Svojanov), č.  str.  17.jpg

 

Mlýn č.p.8 Zdroj D)

Zachovalé zařízení mlýnice, dvě Francisovy turbíny o výkonu 7.5 HP a 15 HP od firmy Prokop Pardubice. Turbíny nahradily velké vodní kolo někdy ve 30. letech 20. století. Pila vyhořela kol.1974

 

Mlýn č.p.33 Zdroj D)

 

Dům č.p.2

V části Na Rožínce

 

Dům č.p.7

Se skládaným štítem

 

Dům č.p.11

V části Na Rožínce

 

Dům č.p.14

Roubený

 

Dům č.p.21

 

Dům č.p.22

 

Dům č.p.23

Roubený

Předměstí (Svojanov), č. p. 23.jpg

 

Dům č.p.24

 

Dům č.p.26

 

Dům č.p.28

 

Dům č.p.31

 

Dům č.p.33

V části Na Rožínce

 

Dům č.p.34

V části Na Rožínce

 

Dům č.p.84

 

Stodola

V části Na Rožínce proti č.p.33

 

Zpět na okres

Panství

 Politický a soudní okres Polička

1961 Okres Svitavy

2003 Pověřený městský úřad

Část Svojanova

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

676

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1)  Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (18.12.2016)

D) vodnimlyny.cz (11.9.2013)

 

 

Kod CZ

Hutě

Mlýn č.p.1

Ve zříceninách, zv.Lidmilův

 

Dům č.p.7

 

 

V okolí obce se nacházely až dvanáctimetrové vrstvy grafitu, po jehož těžbě zůstaly opuštěné štoly. Zpracování grafitu probíhalo v Předměstí a na hradě Svojanově (do r. 1842). Kvalitní grafit se vyvážel v sudech do Anglie, dále se zpracovával na sochy, vázy a jiné umělecké předměty. V expozici hradu Svojanova, lze spatřit grafitová kamna.

 

Kod CZ

Dolní Lhota

Zvonička

Kovaná konstrukce, 2018

 

Železný kříž

Vedle sklípku

 

Škola

 

Dům č.p.

S roubeným patrem

 Dolní Lhota (Svojanov), roubenka.jpg

 

Dům č.p.4

Původní roubení nahrazeno před 2011 pórobetonem

 

Dům č.p.30

Roubený

Dolní Lhota (Svojanov), č. p. 30.jpg

 

Sklípek

Dolní Lhota (Svojanov), kříž a sklípek.jpg

 

 

 

Kod CZ

Jobova Lhota

(Zadní Lhota)

Kaple Nanebevzetí P.Marie Zdroj C)

1891

Jlhota kaplicka1.jpg

 

Železný kříž

Nápis na plaketě: Nákladem obce Jobova Lhota 1879

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/92/Kn%C4%9B%C5%BEeves%2C_Jobova_Lhota%2C_k%C5%99%C3%AD%C5%BE_%282017-04-29%3B_01%29.jpg/800px-Kn%C4%9B%C5%BEeves%2C_Jobova_Lhota%2C_k%C5%99%C3%AD%C5%BE_%282017-04-29%3B_01%29.jpg

 

Dům č.p.10

Kněževes, Jobova Lhota, dům (7639) .jpg

 

Dům č.p.17

Kněževes, Jobova Lhota, dům (7632) .jpg

 

Dům č.p.19

Roubený

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/df/Kn%C4%9B%C5%BEeves%2C_Jobova_Lhota%2C_d%C5%AFm_%C4%8Dp._19_%282017-04-29%3B_01%29.jpg/1920px-Kn%C4%9B%C5%BEeves%2C_Jobova_Lhota%2C_d%C5%AFm_%C4%8Dp._19_%282017-04-29%3B_01%29.jpg

 

 

 

1960 Část Kněževsi

Okres Blansko

 

V písemných pramenech se Jobova Lhota poprvé objevuje v roce 1555 a sice v závěti sepsané 10. srpna majitelem Svojanova, Václavem Žehušickým z Nestajova, ve které zůstavil svoji manželku Annu, syny Hertvíka, Jana a svých 5 dcer. Synové si v roce 1557 rozdělili svojanovský majetek tak, že mladší Jan dostal korouhevské panství, starší Hertvík svojanovské a s ním Kněževes, Studenec, Hutě, Lhotu Přední a Zadní .

 

Kod CZ

Studenec

Kamenný kříž

Nápis: Pochválen buď / Ježíš Kristus! / Pojďte ke mně / všichni / kteří pracujete a ….. Já / občerstvím vás. / Věnováno od osadníků / STUDENECKÝCH / V ROCE 1914

Studenec (Svojanov), kříž.jpg

 

Dům č.p.11

Autenticky dochovaná chalupa

 

 

 

Původně malebná vesnička s domy zničenými rozsáhlými modernizacemi a přestavbami.

34 – 34 – 0

3 – 3 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 28.6.2020

Předchozí editace: 11.9.2013