Kód CZ

Pustá Rybná

Osady: Betlém, Blatina, Damašek, Kobylí, Světy

Kostel sv.Bartoloměje Zdroj 2)

Empírový 1838, na místě staršího dřevěného kostela

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_F_I/GiYBYT.mpo?fl=res,667,500,1

 

Hřbitov

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_F_M/uqIEj8.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Evangelický kostel

evangelický kostel v Pusté Rybné

 

Evangelická fara

 

Pomník obětem Zdroj A)

Světové války byl vystavěn r. 1924, je to kamenná mohyla ozdobená bustou T. G. Masaryka. Zajímavostí jistě je, že busta navzdory měnící se politické situaci v naší zemi, nebyla nikdy sejmuta a na svém místě přetrvala až do dnešních dnů.  Pomník je opatřen pamětní deskou s 25 jmény vojínů, padlých v I. světové válce. Po II. světové válce zde byla umístěna deska připomínající smrt rtm. čsl. revol. vojska Josefa Kaštánka a v r. 2002 deska obětem holocaustu.

 

Hraniční kámen

Okresu Polička a Nové Město na Moravě

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_G_g/1DQ5mn.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Škola

 

Chalupa č.p.2

image028.jpg

 

Chalupa č.p.4

 

Chalupa č.p.6

 

Chalupa č.p.7

 

Chalupa č.p.11

 

Chalupa č.p.17

Roubená

 

Mlýn č.p.19 Zdroj D)

obydlený

 

Chalupa č.p.30

http://na.nulk.cz/assets/1980_3_018.jpg

 

Mlýn č.p.31  Zdroj D)

Zbořen, nahrazen novostavbou domu

 

Usedlost č.p.35

 

Polygonální stodola

Při č.p.35

https://d34-a.sdn.cz/d_34/d_15120380/img/11/640x480_I2NyAb.jpg?fl=res,667,500,1

 

Chalupa č.p.38

 

Chalupa č.p.49

Chalupářsky silně degradované

 

Chalupa č.p.51

 

Chalupa č.p.52

 

Chalupa č.p.55

 

Chalupa č.p.56

 

Chalupa č.p.58

 

Chalupa č.p.61

 

Chalupa č.p.67

 

Chalupa č.p.97

 

Chalupa č.ev.50

 

Chalupa č.ev.68

 

 

Zpět na okres

Panství Rychmburk

1474 část panství Polička

 Politický a soudní okres Polička

1961 Okres Svitavy

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce Zdroj C)

 Na jih od Borové.  První písemná zmínka o obci pochází z roku 1392.  V první polovině 17. století zde stála skelná huť v místech, které se dodnes nazývají „Hutiska“. Před třicetiletou válkou byl majitelem hutě rychtář Hübel(?), který vlastnil místní půdu a velkou část lesa. Na práci v huti si Hübel pozval skláře z Německa. Sklárna prosperovala, ale Hübel o svůj majetek z neznámých důvodů přišel. V roce 1652 měl huť pronajatou Jiří Schürer z Waldheimu. V roce 1660 a 1661 byla v provozu pod vedením mistra Jiříka Prayzlera [Preisler]. Huť vyráběla duté, ale i malované sklo, modré láhve a okenní výplně. V letech 1671 až 1678 je osazenstvo hutě uváděno opakovaně na základě zpovědních seznamů jako kacířské pod vedením huťmistra Christiána Praislera a od roku 1675 Floriána Praislera. V Tereziánském katastru z roku 1741 se však již nenalézá.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

751 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Soupis památek XXII, Politický okres poličský, 1906

3) Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1977-82

 

A) pustarybna.cz (2.9.2013)

B) borova.cz (2.9.2013)

C) cs.wikipedia.org (13.7.2020)

D) vodnimlyny.cz (2.9.2013)

 

Kód CZ

Betlém

 

Kód CZ

Blatina

Chalupa č.p.133

 

 

Připojena 1964 k Borové. Osada se 4 popisnými čísly leží na překlenutém kopci takřka na rovině. Dříve patřila k obci Pustá Rybná a od r.1964 k obci Borová. Přeřazení bylo zdůvodněno přírodní hranicí lesů a lepší spádovostí. I zde byly hluboké lesy, stojí zde hájenka, která již svému účelu neslouží (blatina = vykácený les a celoročně zamokřená půda).

Kód CZ

Damašek

Chalupa č.p.90

 

Chalupa č.p.92

 

Chalupa č.p.93

 

Chalupa č.p.94

 

Chalupa č.p.95

 

Chalupa č.p.98

 

Kód CZ

Kobylí

 

Kód CZ

Světy

Kučerův mlýn

 

Chalupa č.p.110

 

Chalupa č.p.111

 

Kód CZ

Polsko

 

 

Část Borové

Kód CZ

Odřenec

 

Kód CZ

Chalupy

 

Chalupa č.p.65

 

Chalupa č.p.68

 

Kód CZ

Horní konec

 

Kód CZ

Kamení

 

42 – 42 - 0

11 – 10 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 13.7.2020

Předchozí editace: 5.9.2013