Kód CZ

Sedliště

Kaple sv. Václava

prostá plochostropá stavba, nad vchodem má letopočet 1852. Visí zde zvon z roku 1923.

Sedliste-2018-03-30-HlavniUlice-Obr03.jpg

 

Kamenný kříž

Vedle kaple z roku 1894

 

Pamětní deska

padlým ve světové válce, na průčelí kaple

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Sedliste-2018-03-30-Kaple.jpg

 

Rychta

Č.p.3 u Carhových, s lihovarwm

 

Mlýn

první zmínka již z 1269, vlastnilo několik různých majitelů. Jako nejdéle sídlícím, je zde uváděn rod Sedliských, který zde působil téměř 227 let, k němuž se váže tento příběh. Syn majitele, Václav Sedliský se zamiloval do chudé dívky, sirotka,  která s ním čekala dvojčata, ovšem jeho otec tomu nepřál, proto syn dívku zabil, dírou vhodil do vodní příkopy, jejíž tělo bylo nalezeno až po jarním tání. O této známosti věděl poručník této dívky, vše oznámil, syn Václav byl zatčen. Z vězení napsal otci dopis, že ho k tomu činu neměl nutit, po té se ve vězení oběsil a než stačili otce zatknout, i on se u strouhy oběsil. Jeho tělo, podle tehdejších zvyků, bylo zakopáno nedaleko strouhy.

Dalším majitelem byl Mario Hněvkovský, provozován byl až do požáru v roce 1906, poté byl mlýn definitivně zrušen a po jeho přestavbě zde byl textilní provoz. Tehdy byl již majitelem továrník Albín Kadlec, který hlavní budovu vystavěl na poschodí pro tkalcovnu, kde byla provozována trhárna textilií až do roku 1950, kdy byly trhárny a hospodářství manželům Kadlecovým znárodněny.

Asi 1,5 km od Sedlišť je starý jez na řece Svratce se splavem a hlubokým náhonem, v němž bývalo velké množství ryb, tímto náhonem je přiváděna voda k turbíně do objektu. Tento objekt byl v 2005 prodán posledními majiteli rodu Kadlecových, ing. Michalu Němcovi, který zde po rekonstrukci provozuje vodní dílo – turbínu, k výrobě el. energie.

http://vodnimlyny.cz/upload/media/1772/12229.JPG?v=

 

Usedlost č.p.5

 

Usedlost č.p.6

img00014.jpg

 

Usedlost č.p.25

Sedliste-2018-03-30-DumCislo25-Obr04.jpg

 

Zpět na okres

Panství

 Politický a soudní okres Polička

1961 Okres Žďár nad Sázavou

2003 Pověřený městský úřad

Část Jimramova

 

Historie obce Zdroj C)

V písemných pramenech se Sedliště poprvé objevují v roce 1474, a to v listině, jíž král Vladislav Jagellonský potvrzuje privilegia městu Poličce. Název obce vznikl z podstatného jména sedliště = místo, kde se někdo usadil, místo osazení. Po konfiskaci majetku města Poličky v roce 1547, protože se zúčastnila odporu proti králi Ferdinandu I., připadla obec pod rychmburské panství a Polička je vykoupila znovu roku 1558. Sedliště byly, s výjimkou let 1620-1628, součástí poličského panství až do roku 1848. Poté se obec stala součástí okresu Polička. V letech 1869–1880 byla součástí obce Trhonice, poté samostatná až do roku 1965, kdy se stala obec součástí Jimramova. Počátkem 20.století byl v obci lihovar a tírna lnu. B

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

280

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1)  Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

A)

B) jimramov.cz (10.9.2013)

C) wikipedie.org (10.9.2013)

D) sedliste.com (10.9.2013)

 

8 – 8 – 0

8 – 7 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 11.7.2020

Předchozí editace: 10.9.2013