Kód CZ

Starý Svojanov

Kostel sv.Mikuláše Biskupa >> Zdroj 2)  Zdroj D)

přelom 13.a 14.stol. malířská a sochařská výzdoba ze 2.pol.14.stol.

Soubor:Starý svojanov - kostel svatého Mikuláše.jpg

 

Hřbitov Zdroj 2)  

 

Hřbitovní brána

se sochou sv.Mikuláše ve výklenku

https://iispp.npu.cz/mis_public/preview.htm?id=1335457 https://iispp.npu.cz/mis_public/preview.htm?id=1335456

 

Kostnice Zdroj 2)  

Kruhová kol.1680

kostnice

[Socha sv.Mikuláše] Zdroj 2)  

Nad vchodem na hřbitov

https://iispp.npu.cz/mis_public/preview.htm?id=1335457

 

Kamenný kříž

Před vstupem na hřbitov od kašny, 1908. Nápis: Pojďtež ke mně všichni / kteří pracujete / a obtíženi jste / a já Vás / občerstvím. / Ke cti a chvále Boží. / jubilejním roce věnují manželé / FRANTIŠEK a ANTONIE / ŠUDOMOVI L.P.1908 / a FRANTIŠKA STEJSKALOVÁ

foto Kříž u kostela sv. Mikuláše - Starý Svojanov (kříž)

 

Kamenný kříž

V dolní části vsi

 

Železný kříž
U č.p..40

 

Železný kříž
U č.p..14

 

Železný kříž
U kostnice před hřbitovní bránou

https://iispp.npu.cz/mis_public/preview.htm?id=1335463

 

Boží muka Zdroj E)

U cesty ke Svojanovu

http://www.svojanov.cz/images/vylety1/01-bozi-muka.jpg

 

Kašna  Zdroj E)

Před hřbitovem, zdevastovaná opravou 2004, na místo andělíčka s rybou umístěna 3 zlatá jablka, kašna provedena zcela nevhodně obkladem z kamenne

 

Dům č.p.4

Částečně roubený

 

Dům č.p.8

Zděný

 

Dům č.p.9

Částečně roubený

 

Dům č.p.11

Roubený

 

Dům č.p.12

Roubený

 

Dům č.p.19

Roubený

 

Dům č.p.23

Původně roubený

 

Dům č.p.24

 

Dům č.p.28

Roubený

 

Dům č.p.31

Částečně roubený

 

Dům č.p.38

Hostinec

 

Dům č.p.39

 

Dům č.p.40

Roubený, ve svahu

 

Dům č.p.41

Roubený, ve svahu

 

Dům č.p.42

Zděný

 

Dům č.p.43

Roubený

 

Dům č.p.44

Původně roubený

 

Dům č.p.45

S roubeným stavením

 

Dům č.p.51

Zděný

 

Dům č.p.52

Roubený

 

Dům č.p.53

Původně roubený, nevhodně upravený včetně střechy

 

Dům č.p.56

Roubený se vstupní pavláčkou

 

Dům č.p.57

Původně roubený s kamennou stodolou

 

Dům č.p.59

Původně roubený

 

Dům č.p.64

S prkennou stodolou

 

Dům č.p.68

Radikálně přestavěný s mnoha nevkusnými prvky (lomenice z půlkuláčů)

 

Dům č.p.73

Zděný

 

Dům č.p.77

Roubený s prkenným obkladem

 

Dům č.p.83

Roubený, ve svahu

 

Dům č.p.85

Zděný

 

Dům č.p.90

Zděný

 

Dům č.p.95

Zděný, citlivě obnovený

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický a soudní okres Polička

1961 Okres Svitavy

2003 Pověřený městský úřad

Část Svojanova

 

Historie obce >>

Jihovýchodně od Svojanova, pův.strážní hradiště

vznikl dříve než Svojanov. I to, že byl osadou farní s vlastní pečetí a městečko dlouho jen podhradím, leccos naznačuje.

Domy jsou rozesety v otevřeném údolí vysoko nad říčkou Křetínkou. Tím jsou uchráněny před velkou vodou.

I přes drsné podnebí tohoto koutu vysočiny, tu vždy převládala zemědělská výroba. Vyrostly tu statky, které dávaly obživu nejen majitelům a tak kolem nich vyrostly menší chalupy, které dnes udržují převážně rekreanti.

V budově bývalé školy, která byla vystavěna v roce 1890-1891 v současné době sídlí mateřská škola, tolik potřebný obchod se smíšeným zbožím a hasičská zbrojnice. Místní sbor dobrovolných hasičů byl založen v roce 1899.

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Soupis památek XXII, Politický okres poličský, 1906

3) Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1977-82

 

A)

B) mestyssvojanov.cz (10.9.2013)

C) cs.wikipedia.org  (27.6.2020)

D) hrady.cz (10.9.2013)

E) krasnecesko.cz (10.9.2013)

 

44 – 44 – 1

9 – 8 - 1

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 27.6.2020

Předchozí editace: 10.9.2013