Kód CZ *

Vítějeves

Kostel sv.Kateřiny  Zdroj 2)

Pův.gotický přestavěn 1912 se změnou orientace lodi a celkovou regotizací, boční kaple pův.presbytář s malbami

Kostel svaté Kateřiny ve Vítějevsi

 

Hřbitov

Kolem kostela, barokní brána s reliéfem, zrušený

 

Hřbitov

Přes cestu u kostela

               

Brána na hřbitov

z 2.pol. 18.stol. S reliéfem sv.Kateřiny nad portálem

image004

 

Kamenný kříž

Před hřbitovem 1.pol. 19.stol

 

Kamenný kříž

nad obcí za rychtou, poškozený

image010

 

Železný kříž

Před vstupem na hřbitov

image012

 

Památník

Nad rychtou

image006

 

Kamenná deska

Na štítě rychty, „VON SEINER / HOCHFEŸHERRLICHEN / GNADEN HERRNEMANVEL / BARTENSTEIN / ERBAUT“

image008

 

Památník Zdroj B)

V centru obce s bustou T.G.Masaryka

Nápis : 1914 - 1919

JAN GERIŠER, ALBL JAN, BACA JOSEF, DUCHÁČEK ANTONÍN, DUCHÁČEK FRANTIŠEK, DUCHÁČEK FRANTIŠEK, DUCHÁČEK JAN, DUCHÁČEK JOSEF, DUCHÁČEK JOSEF, DUCHÁČEK JOSEF, DUCHÁČEK JOSEF, DUCHÁČEK VÁCLAV, DVOŘÁK JAN, DVOŘÁK JOSEF, DVOŘÁK JOSEF, FINDEJS FRANTIŠEK, HOCH JAN, HOLEK JOSEF, JANKŮ JAN, KABÁT LUDVÍK, KABÁT LUDVÍK, KLEMŠA FRANTIŠEK, KLEMŠA JOSEF, KLEMŠA VÁCLAV, KRUŠINA JOSEF, MEISL JAN, NĚMEC JAN, SAUER FRANTIŠEK, SAUER JOSEF, ŠTĚPÁNEK JAN, ŠUDOMA VÁCLAV, VALENTA JAROSLAV, DVOŘÁK JOSEF

Dodatečně vyrytá jména DVOŘÁK FR. 10/5 1945, KOVÁŘ VL. 6/2 1945, MINÁŘ JOSEF 27. 9. 1938

017

 

Rychta

V horní části obce

image014

 

Hostinec

V horní části obce

 

Škola Zdroj A)

od roku 1786. Byla zřízena hrabětem Wandenrodem z Německé Bělé. Umístěna byla v dnešním čp. 90 (staré 76). V roce 1830 byla budova prodána a v roce 1831 postavena nová dřevěná škola v místech dnešního čp. 83. Nakonec i tato budova byla nevyhovující a v dubnu 1903 začala výstavba zcela nové školy na zakoupeném pozemku od čp. 1 (nyní 78).  Dokončena byla již v  roce 1904. Následovaly rekonstrukce v letech 1978 až 1980.

 http://www.fotohistorie.cz/image.jpg.ashx?photoID=16125&photoType=1 http://www.vitejeves.eu/wp-content/uploads/2010/12/zsvitejeves.jpg

 

Usedlost č.p.153 Zdroj A)

Částečně roubená, nevhodně zmodernizovaná

http://www.vitejeves.eu/wp-content/uploads/2010/12/008.jpg

 

Chalupa  Zdroj A)

Roubená

http://www.vitejeves.eu/wp-content/uploads/2010/12/011.jpg

 

Chalupa  Zdroj A)

Roubená

http://www.vitejeves.eu/wp-content/uploads/2010/12/005.jpg

 

Chalupa  Zdroj A)

Roubená

http://www.vitejeves.eu/wp-content/uploads/2010/12/006.jpg

 

Usedlost  Zdroj A)

Roubená

http://www.vitejeves.eu/wp-content/uploads/2010/12/004.jpg

 

 

Zpět na okres

Panství Svojanov

Panství Německá Bělá

 Politický a soudní okres Polička

1961 Okres Svitavy

2003 Pověřený městský úřad

Znak obce Vítějeves

 

Historie obce Zdroj A)

Jižně od Lavičného, zvaná též Vítová, či Královská Vítová, doložena 1350.

Slovanští předkové do těchto končin přišli z Čech asi v 10. století. Byl to kmen nevelký (původem z okolí Polné). První písemná zmínka o její existenci je v popisu diecéze Pražské z časů arcibiskupa Arnošta z Pardubic, který byl sepsán mezi roky 1344-1350. Uvedena je zde v děkanátu Poličském osada „Vítějovec“ a to jako farní. Její jméno pochází pravděpodobně od prvního majitele osady „Víta“. Další písemnou zmínku (tehdy s německým názvem Hanczdorf, Heinzendorf) najdeme z roku 1437. Její název od roku 1557 je zmiňován jako Witowa (Vítová), Witrowes, Wittowes, podle obecní pečeti Králowská Witiowes. Po roce 1850 byl její úřední název Vítějovec, od roku 1886 Vítějoves a od roku 1923 Vítějeves. Zpočátku byla obec příslušenstvím hradu Svojanova, později se stala součástí panství Německá Bělá.

 

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 896

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

www.vitejeves.eu

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Soupis památek XXII, Politický okres poličský, 1906

3) Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1977-82

 

A) vitejeves.eu (2.9.2013)

B) vets.estranky.cz (2.9.2013)

 

fotografie

(12.12.2004)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 2.9.2013