Kód CZ

Nový Knín

Připojené: Chramiště, Kozí Hory, Libčice, Sudovice, Hranice, Starý Knín

Kostel sv.Mikuláše

Pův.románský, celkově upraven v 16.stol., věž 1719, upraven 1884

 

Radnice

Renesanční

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Příbram, s.o. Dobříš

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1275

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1)    Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2)    Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 20.8.2013