Kod CZ 7211

Kovářská

(Šmídeberk, Schmiedeberg) 

 

Kostel sv.Michaela Archanděla

Barokní, 1710, obnoven 1782 a 1928. Kostel má kazetový strop, zdobený obrazy svatých

 http://kovarska.cz/wp-content/uploads/2016/02/Kostel.jpg 

 

Fara

vedle kostela, 1755 lokalie, 1791 farnost.

Kovářská - fara.jpg

 

Kaple sv.Marka

za obcí směrem na Černý Potok, 1913

Kovářská - kaple svatého Marka - panoramio.jpg 

 

Mariánský sloup

Před kostelem, 1706, obnoven 1928

Kovářská 2018-04-29 Sloup se sochou Panny Marie.jpg Kovářská 2018-04-29 Sloup se sochou Panny Marie.jpg

 

Železný kříž

u kaple sv.Marka, 1871, Kříž nechala podle pověsti jako výraz díků za své uzdravení postavit slepá obyvatelka Kovářské

http://www.kovarska.cz/wp-content/uploads/2016/02/P4160002.jpg

 

Památník padlým švédům

18. března 1641 došlo v oblasti rašeliniště ležícího západně od Kovářské ke střetu mezi švédským oddílem Banerova vojska ustupujícího z Čech přes Kadaň a Přísečnický průsmyk do Saska s císařským vojskem. Oddíl v síle několika set mužů zde byl zcela zničen. Na počest této události byl 15. května 1932 nedaleko nádraží Spolkem vysloužilých vojáků v Kovářské slavnostně odhalen pomník padlým švédským vojákům (Schwedengrab). Události předcházela oslava 70. výročí založení spolku v hostinci Stadt Dresden dne 14. května, hlavní proslov zde měl býv. polní podmaršálek Eduard Zanantoni. Autorem pomníku byl akademický sochař Oswald Hofmann, rodák z Kovářské, který vystudoval sochařskou akademii v Mnichově, kde se natrvalo usadil. Peníze na výstavbu pomníku věnoval v roce 1930 továrník Julius Kalla, jeho odhalení se již nedožil. K pomníku byla až později přidána česká tabulka a celou měděnou desku, která zde vydržela téměř 70 let, nějací šmejdi před pár lety ukradli. Proto v roce 2005 Lesy ČR připevnily náhradní desku ze zeleného mramoru připomínající tuto událost.

 

 

Památník padlým

 

Památník letecké bitvy
13.9.1944

 

Památník obětem pochodu smrti

http://www.kovarska.cz/wp-content/uploads/2016/04/Pomn%C3%ADk-Ob%C4%9Btem-pochodu-smrti-1945-.jpg

 

Dívčí škola

1877

 

Vysoká pec

Jedna z prvních v Č., 1598-9

 

Hamr - železárna

stojí zřícenina objektu, který byl původně součástí zdejšího železářského podniku. Tato výroba zde měla staletou tradici, danou blízkými nalezišti kvalitních rud (krevely a skarnové magnetity). Roku 1597 či 1598 zde byla zapálena druhá vysoká pec v českých zemích. Kolem ní postupně vznikaly další provozy, jako hamry, stoupy na drcení rudy, brusírna, kovárna, drátovna, rourovna a další. Výrobní komplex byl vázán na sílu potoka Černá voda a bohatství paliva z místních lesů. Rozkvět zdejšího hutnictví trval do počátku 19. století, kdy jej zlomil nástup modernějších průmyslových metod, založených na využití kamenného uhlí a parních strojů. Roku 1864 (definitivně 1869) vyhasla vysoká pec, ostatní provozy zanikly záhy poté.

Objekty železárny pak sloužily pro provoz pily, od roku 1905 se zde vyráběly rybí konzervy. Celý komplex zanikl po roce 1945, zachovala se jen zřícenina jediné rozlehlé budovy. Její funkci ve výrobě a zpracování železa dnes neznáme, vzhledem k poměrně značné vzdálenosti a výškovému rozdílu od potoka zřejmě nešlo o hamr, za který ji vydává dnešní informační systém Kovářské.

Kovářská - železárna, uhelna.jpg Zelezarna, Hut, Kovarska.JPG

 

Vápenka

Ruiny jihozápadně od nádraží. Relativně zachovalá stavba, v poslední době bohužel levá věž rozebírána nenechavci za účelem získání cihel z vyzdívky.

 

Nádraží

V dezolátním stavu, v roce 2006 propadlá střecha

 

 

Dům č.p.215

Kovářská 2018-09-28 Vila.jpg

 

Hostinec U Vodičků

před 1945 U města Vídně (Stadt Wien)

 

 

Hostinec Waldschenke či Muthütte

u cesty do Horní Halže

 

 

[Hostinec U posledního feniku - Zum letzten Pfennig]

Dříve U zeleného stromu (Grüner Baum) poškozen bombou, následně zbořen, na konci dnešní Hamerské ulice

 

 

Zpět na okres

 

Panství

 Politický okres Přísečnice, s.o.Vejprty

1961 Okres Chomutov

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

Od 14.stol. významné středisko železářství. V 16. století se zde zpracovávala železná ruda moderní technologií. Dříve již od 14. století probíhala těžba nerostů a zpracování železa. Po třicetileté válce nastal prudký úpadek. Později se zde vyráběly zápalky, příze a šindele. V roce 1856 zde byla otevřena krajkářská škola, která měla zajistit zdejším lidem vhodnou výdělečnou činnost. Od roku 1883 se Kovářská stává městečkem

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 3998 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

www.kovarska.cz

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) E.Poche Umělecké památky Čech

3) K.Kuča Atlas památek

4) H. Hlušičková a kol.: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, II. díl, Libri 2002

 

A) kovarska.cz

B) nastup.cz (Ing.Jan Kadlec)

C) cs.wikipedie.org

D) kovarska.akis.cz

E) hrady.cz (Ivan Grisa)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 18.6.2012