Kód CZ

[Kunov]

(Kunau)

Osada: Haadorf

[Kaple]

http://www.zanikleobce.cz/detail_img.php?i=2540

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Přísečnice, s.o.Přísečnice

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

část Klášterecké Jeseně

 

Historie obce Zdroj B)

Býval osadou Klášterce nad Ohří a ležel v Krušných horách asi 3,5 km SZ od města, v nadmořské výšce 650 m.

Starší obměny názvu osady se příliš nelišily od dnešního: Kunow, Khunow. Německy zněl Kunau. Název je odvozen od osobního jména Kuno a znamená tedy Kunův dvůr.

První zmínka o Kunově je z roku 1431 v souvislosti s rozdělením majetku mezi Viléma a Aleše ze Šumburka, sídlících na Perštejně. Ves připadla Vilémovi a stala se součástí nově vzniklého panství Nový Šumburk. Roku 1445 získal Kunov Vilém z Ilburka, ale již v roce 1454 jej jako součást panství musel přenechat svým věřitelům, bratřím z Fictumu, a jistému Kaffungkovi a Pflugovi. Kryštof z Fictumu pak roku 1592 připojil Kunov k panství Klášterec.

V roce 1636 platila ves 24 krejcarů desátku klášterecké faře.

Podle Berní ruly bylo v Kunově roku 1654 8 chalupníků se 7 strychy půdy a 4 lidé žili na obci jako bezzemci. Ti měli jenom 3 krávy a 2 kozy. Celkem bylo v obci 12 potahů, 22 krav, 23 jalovice, 2 prasata a 21 koz. Stavení měla ves dobrá, avšak žitná pole byla kopcovitá a málo luk. Ves byla položena na velkém vrchu. Dobytka byl dostatek.

V roce 1713 tu bylo 99 farníků klášterecké farnosti.

Pro zlepšení výdělečných možností obyvatel Krušných hor byla v Kunově zřízena krajkářská škola pro výrobu krajek z bavlny a vlny. Pro nedostatek finančních prostředků však existovala jenom krátkou dobu v letech 1854 až 1856.

Roku 1850 byl Kunov začleněn k okresu Kadaň, od roku 1906 byl opět v okrese Přísečnice, od 1945 byl pod správou nového okresu Vejprty, ale již 1949 se stává znovu součástí okresu Kadaň. 1. ledna 1953 byl Kunov začleněn k obci Klášterecká Jeseň. Roku 1960 se podle nové územní organizace stává součástí okresu Chomutov. 1. ledna 1963 se katastr již téměř vylidněné osady Kunov stal částí obce Klášterec nad Ohří.

Kunov oficiálně zanikl roku 1970 vysídlením.

 

Rok

obyv.

domů

1869

221

35 

1880

226

37

1890

196

37

1900

174

37

1910

181

37

1921

190

35

1927

 332 N

 

1930

173 

36 

1950

10 

37 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

A) …

B) Zanikleobce.cz (Zdena Bitnerová)

 

 

Kód CZ

Haadorf

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 19.6.2012