Kód CZ

[Nová Víska]

(Neudörfel)

Osada: Krčma

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Přísečnice, s.o.Přísečnice

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

část Domašína

 

Historie obce Zdroj B)

Tato osada ležela 6 km mírně severovýchodním směrem od Klášterce nad Ohří v Krušných horách v nadmořské výšce 650 m.

První zmínka je z roku 1562. Osada patřila k panství Přísečnice a její německý název zněl Neudörfel. V nejstarším období ji lze ztotožnit s dvorem či statkem Puschhof (Buschhof), při němž zřejmě vznikla.

Berní rula k roku 1654 uvádí v Nové Vísce 8 chalupníků, kteří měli celkem 17 strychů polí, 14 strychů leželo ladem. Byly zde 2 potahy, 10 krav, 12 jalovic a 10 koz. Jeden z chalupníků měl šenk, 3 chalupy byly pusté. Charakteristika říká, že ves je položena mezi vrchy, má kopcovitá žitná pole a málo luk. Nejlépe si stojí v dobytku.

Statek Puschhof zanikl v roce 1728 a později byl na jeho místě ovčín.

K roku 1847 se zde uvádí 218 obyvatel ve 29 domech. Roku 1850 se poprvé objevuje české označení Nová Véska a osada patřila k okresu Přísečnice. V roce 1868 byla přičleněna k okresu Kadaň, 1906 opět k Přísečnici, 1945 k okresu Vejprty a 1949 jako část obce Louchov k okresu Kadaň. Územní reorganizací se osada roku 1960 dostala do okresu Chomutov pod jménem Nová Víska u Domašína.

Při následujícím sčítání lidu v roce 1961 již v Nové Vísce u Domašína nikdo trvale nežil. Osada úředně zanikla vylidněním 1. ledna 1979. Obnovena r.2000 jako název býv.osady Krčma.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 257 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

A) …

B) Zanikleobce.cz (Eva Binterová)

 

D) obec-domasin.cz (28.4.2015)

  

Kód CZ

Krčma

(Kretscham)

[Zájezdní hostinec] Zdroj D)

Studená krčma (Kalter Kretscham"  nebo " Zum kalten Kretschmer)

 

 

Roku 2000 osada obnovena pod názvem Nová Víska, která ale zcela zanikla.

Tato osada ležela necelých 6 km mírně severovýchodním směrem od Klášterce nad Ohří v Krušných horách v nadmořské výšce 710m.

Krčma patří k nejmladším obcím okresu, protože vznikla až v 18.století. Poprvé je zmíněna roku 1787. V tom roce osadu podchytil  J. Schaller, ve své " Topografii království českého" pod názvem Kratschem. Její charakteristiku omezil na poznámku, že má 9 čísel a že leží na úpatí Reischbergu.    Krčma byla součástí panství Přísečnice. Roku 1868 připadla okresu Kadaň. Od 1904 byla znovu pod okresem Přísečnice až do roku 1945, kdy jako osada obce Louchov opět připadla pod okresní správu Kadaně.

Po územní reorganizaci v roce 1960 byla až do svého zániku jako osada obce Domašín v okrese Chomutov.  Krčma patřila k oněm nevýznamným osadám, o jejichž životě se nedochovaly žádné zprávy. Obyvatelé této osady se zřejmě živili skrovným zemědělstvím, prací v lese a možná i domáckou prací, jakou bývalo paličkování a šití krajek, dřevovýroba apod..  

   Hraběnka Buquoyová dala v roce 1833 postavit silnici, která osadu spojila s Přísečnicí.     K roku 1847 se zde uvádí 48 obyvatel v 10ti domech. Zřejmě nejvýznamnější budovou osady byl zájezdní hostinec, který sloužil projíždějícím formanům.  Říkalo se mu " Kalter Kretscham"  nebo " Zum kalten Kretschmer" (Studená Krčma). Nejpíš dal hostinec jméno celé osadě. Osada Krčma oficiálně zanikla vysídlením v roce 1967, i když zde ještě o 3 roky později žili dva lidé ve dvou domech. V následujícím sčítání lidu roku 1980 se již Krčma neuvádí.

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 19.6.2012