Kód CZ 12524

[Podmilesy]

(Pöllma)

[Kaplička]

V centru obce u rybníka

 

Dřevěný kříž Zdroj C)

Malý byl ukraden, nahrazen větším, dřevěným

http://www.zanikleobce.cz/detail_img.php?i=5520 Podmilesy - kříž u cesty.jpg

 

[Mlýn č.p.27]

http://www.zanikleobce.cz/detail_img.php?i=160752

 

[Hostinec Písečná hora č.p.37]

Sandberg

http://www.zanikleobce.cz/detail_img.php?i=46832

 

[Ovčín]

http://www.zanikleobce.cz/detail_img.php?i=1015

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Přísečnice, s.o.Přísečnice

1961 Okres Chomutov

2003 Pověřený městský úřad

část Domašína

 

Historie obce

Osada ležela v Krušných horách v nadmořské výšce 670 metrů. Od Klášterce nad Ohří byla vzdálena 5,3 km severním směrem.

První zmínka o vsi je z roku 1431 v souvislosti s dělením majetku mezi Vilémem a Alešem ze Šumburka. Podmilesy připadly Vilémovi a staly se součástí panství nový Šumburk. Roku 1449 je jako součást panství koupil Vilém z Ilburka. Ten je musel postoupit v roce 1454 svým věřitelům bratřím z Fictumu. Tak se osada stala součástí panství Klášterec.

Berní rula v roce 1654 uvádí, že v Podmilesích byl jeden sedlák se 16 strychy orné půdy a 11 chalupníků, kteří měli dohromady 63,2 strychu půdy. Čtyři z nich byli formani. Dále žilo na obci 5 lidí, bezzzemků. Ve vsi bylo celkem 14 potahů, 29 krav, 38 jalovic, 3 ovce, 1 svině a 25 koz. Charakteristika říká: "Tato ves na stavení špatná, rolí žitné, vršité a kamenité, luk na mále, dobytkem a předivem se obživují".

Schallerova "Topografie Království českého" z roku 1787 uvádí osadu pod názvem Pelma a krátce konstatuje, že má 27 domovních čísel a leží na potoce Lohbach.

K roku 1847 se uvádí v osadě 181 obyvatel ve 34 domech. Objevuje se český název Podmilesy součástí okresu Přísečnice, od 1868 byly jako osada obce Petlery v okrese Kadaň, 1906 připadly opět Přísečnici, 1945 přešly k okresu Vejprty, 1949 jako část obce Domašín patřily k okresu Kadaň a od roku 1960 k nově vytvořenému okresu Chomutov.

Na katastru osady býval zájezdní hosttinec Písečná hora. Na Podmileském potoku, asi 0,6km jihovýchodně od osady, existoval mlýn, kde ještě v roce 1930 žilo 5 lidí.

Osada Podmilesy zanikla v roce 1967 vysídlením.

 

Rok

obyv.

domů

1869

218 34

 

1880

197

35

1890

194

35

1900

207

37

1910

237

36

1921

225

35

1927

 225 N

 

1930

192 35

 

1950

12

36 

1961

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

A) …

B) obec-domasin.cz 19.6.2012)

C) cs.wikipedia.org (5.12.2017)

D) zanikleobce.cz (19.6.2012)

 

 

Stav: 5 - 4 - 0

Stav: 5 - 4 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 5.12.2017

Předchozí editace: 19.6.2012