Kód CZ 13974

[Rusová]

(Reichsdorf)

[Kostel sv.Martina] Zdroj D)

Roku 1689 byla zbarokizována gotická hřbitovní kaple sv. Martina z 15. století a povýšena na filiální kostel a roku 1774 mu byl přidělen i kněz. Zbořen 1945. Gotický portál kostela je umístěn v muzeu v Chomutově.

 http://www.zanikleobce.cz/detail_img.php?i=27387 

 

[Kostel sv.Martina] Zdroj D)

1935-39

https://reischdorf.lima-city.de/bilderalbum/Bilder/Otfried_Knippschild/Reischdorf-neue-Kirche.jpg 

 

[Hřbitov] Zdroj D)

1874, po zrušení starého u kostela

 

[Fara]

 

Socha Dobrého pastýře C)

Barokní sloup z roku 1715 byl přemístěn do Hory Sv. Šebestiána

File:Šebestián 014.jpg

 

Sousoší sv. Rodiny Zdroj G)

1771 dvoustranné stávalo u cesty do Přísečnice, přemístěno na lesní hřbitov ve Vejprtech.

http://www.reischdorf.de/bilderalbum/Bilder/Kuenzel_16-2.jpg   http://www.reischdorf.de/bilderalbum/Bilder/Renner/Statue%20Weipert-2.jpg

 

Socha P.Marie Zdroj G)

Přemístěná od zatopeného hřbitova v Přísečnici

http://www.reischdorf.de/bilderalbum/Bilder/heyer_image001.jpg

 

Památník padlým Zdroj G)

u kostela, 18.6.1893, Nápis: Zur Erinnerung an die in den Feldzugen 1848-9 - 1878 gefallelen Krieger aus Reischdorf

http://www.zanikleobce.cz/detail_img.php?i=123057  Reischdorf-Denkmal-2.jpg

 

Památník padlým  Zdroj D)

v 1.sv.válce

 

[Památník padlým] Zdroj D)

...

http://www.zanikleobce.cz/detail_img.php?i=27382

 

[Škola] Zdroj D)

První školní budova zde byla postavena roku 1761. Nová budova čtyřtřídní 1875

image022.jpg

 

[Škola] Zdroj G)

Dolní

http://www.reischdorf.de/bilderalbum/Bilder/Kuenzel_10-1.jpg

 

[Radnice] Zdroj D)

1906, 1910 přeměněna na chudobinec

http://www.reischdorf.de/bilderalbum/Bilder/Dietmar%20Hahn/ehemaliges%20Rathaus%201967.jpg

 

[Nová radnice] Zdroj D)

1910

 

[Hostinec Města Lipsko] Zdroj D)

Stadt Leipzig

 

[Hostinec Isers č.p.188] Zdroj D)

hrázděné patro

 

[Hostinec Města Vídně] Zdroj D)

Stadt Wien, nedaleko kostela

 

[Hostinec Města Karlovy Vary č.p.104] Zdroj D)

Stadt Karlsbad

 

[Vlakové nádraží] F)

V ruinách

http://www.trat137.unas.cz/rusova11.jpghttp://www.trat137.unas.cz/rusova23.jpg

 

[Dům] Zdroj D)

https://reischdorf.lima-city.de/bilderalbum/Bilder/Beran/reischdorf1a.JPG

 

[Dům] Zdroj G)

http://www.reischdorf.de/bilderalbum/Bilder/Kuenzel_14-2.jpg

 

[Dům] Zdroj G)

Se „zimním“ vchodem v hrázděném patře

http://www.reischdorf.de/bilderalbum/Bilder/Kuenzel_14-1.jpg

 

[Dům] Zdroj G)

http://www.reischdorf.de/bilderalbum/Bilder/Kuenzel_13-2.jpg

 

[Dům] Zdroj G)

http://www.reischdorf.de/bilderalbum/Bilder/Kuenzel_13-1.jpg

 

[Dům č. p. 60] Zdroj C)

památkově chráněný, zbořen při likvidaci městečka 1973

 

[Dům č. p. 105] Zdroj C)

památkově chráněný, zbořen při likvidaci městečka 1973

 

[Dům č. p. 132] Zdroj C)

památkově chráněný, zbořen při likvidaci městečka 1973

 

[Dům č. p. 144] Zdroj C)

památkově chráněný, zbořen při likvidaci městečka 1973

 

[Dům č. p. 240] Zdroj C)

památkově chráněný, zbořen při likvidaci městečka 1973

 

[Dům č. p. 256] Zdroj C)

památkově chráněný, zbořen při likvidaci městečka 1973

 

[Dům č. p. 279] Zdroj C)

památkově chráněný, zbořen při likvidaci městečka 1973

 

[Dům č. p. 270] Zdroj C)

památkově chráněný, zbořen při likvidaci městečka 1973

 

[Dům při č. p. 60] Zdroj C)

památkově chráněný, zbořen při likvidaci městečka 1973

 

[Rekreačního střediska Racek] Zdroj C)

památkově chráněný, zbořen při likvidaci městečka 1973

 

Větrný park Zdroj C)

Farma větrných elektráren Kryštofovy Hamry zahrnuje 21 turbín Enercon o výkonu 2 MW a je s celkovým výkonem 41 MW největší farmou větrných elekráren v České republice. V Rusové je umístěno 5 turbín

http://www.zanikleobce.cz/detail_img.php?i=73112

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Přísečnice, s.o.Přísečnice

1961 Okres Chomutov

2003 Pověřený městský úřad

Část Kryštofových Hamrů

 

Historie obce Zdroj D)

Zbořena kvůli vybudování Nádrže Přísečnice.

Rusová ležela na hřebenu Krušných hor 11,8 km SZ od Kadaně a 0.5 km JV od Přísečnice. Nadmořská výška se pohybovala od 730 do 824 m u nádraží. Byla to dlouhá ves podél potoka a při silnici do Vejprt. V horní části obce se tato silnice rozdělovala - jedna silnice pak vedla do Vernéřova a druhá se nad obcí opět rozdělovala na silnici, vedoucí do Chomutova a druhou, vedoucí přes Volyni do Prunéřova. Katastr měřil 952 ha. Pomyslná čára mezi č. p. 41 a protilehlým č. p. 127 dělila obce na dolní (od rozcestí k Přísečnici) a horní (od rozcestí k nádraží). Silniční spojení bylo tedy dobré a kromě toho měla obec od roku 1872 také nádraží na trati Chomutov - Vejprty, společné i pro Přísečnici. I když celá obec v rámci výstavby vodní nádrže Přísečnice zanikla, nádraží stojí dodnes.

Kdy přesně Rusová vznikla, není známo, většinou se ale uvádí, že první zmínka o Reuzendorfu, pozdějším Reischdorfu, je z roku 1367. Český název, vycházející z první části německého názvu (Reusze, Russe-), se začal užívat až od roku 1948. Někteří autoři namítají, že roku 1367 Rusová ještě nemohla existovat, protože není uvedena v seznamu obcí, patřících tehdy k Hasištejnu. Jisté však je, že roku 1490 již delší dobu existovala, protože je uvedena mezi majetkem, o který se dělili tři bratři zemřelého Jaroslava Hasištejnského z Lobkovic.

Lze předpokládat, že i Rusová vznikla díky dolování. Výskyt železné rudy u Rusové i důl Martin je zde doložen, ale určitou úlohu při vzniku Rusové sehráli i povozníci a formani. Ti od začátku obstarávali odvoz rud a dovoz pomocných materiálů pro doly a tavbu.

Původně patřila Rusová k hasištejnskému panství, ale od roku 1533 pak již k panství Přísečnice a s ním střídala i majitele. Podle soupisu sedláků a poddaných z roku 1553 bylo v Rusové 72 „usedlých", tj. vlastnících dům i pozemek a platících daně, celkem to mohlo být kolem 400 osob. Na tehdejší význam Rusové ukazuje skutečnost, že podle tohoto seznamu bylo ve Vejprtech jen 42 nebo v Kovářské 17 usedlých. Od roku 1546 zde byly vedeny soudní knihy, zaznamenávající koupi i prodej domů, soudní řízení před rychtářem i zajímavé události. V té době se obyvatelé hlásili k protestantství. Po roce 1620 však i zde zavládla tvrdá rekatolizace.

Třicetiletá válka se do roku 1631 Rusové příliš nedotkla, pak však tudy táhlo jedno vojsko za druhým a vesnice byla dokonale zpustlá.

Berní rula roku 1654 uvádí v Rusové 30 sedláků, z nichž 18 formani, 1 šenkuje a 2 dvory jsou pusté. Dále zde žilo 42 chalupníků, z nichž 5 formani a 15 chalup je pustých.

Po válce se poměry začaly uklidňovat, roku 1659 je zde uveden i učitel. Zvyšování robotních povinností však vedlo roku 1680 k povstání, do kterého se zapojila i Rusová. Povstání však bylo brzy potlačeno.

Po útlumu dolování, který dovršila 30letá válka, se sice zdejší lidé pokoušeli obnovit práce, roku 1712 byl znovu otevřen i důl Martin, ale vše zase brzy utichlo a lidé si museli hledat jiné zdroje obživy. Formani se také museli přeorientovat a místo rud a dřeva začali vozit různé zboží. Rozšířilo se zde také paličkování krajek, při kterém pomáhaly od 10 let i děti. Muži byli většinou někde ve světě, ať už jako formani nebo muzikanti, takže veškerá práce v domácnosti zůstala na ženách a dětech.

V 18. století zde vypukl 2x velký hlad, za kterého zemřelo v Rusové na 150 lidí. Bylo pak nařízeno vysázet brambory, které se do té doby (1772) pěstovaly jen v některých panských zahradách v podhůří.

Při přečíslování domů za Marie Terezie měla Rusová 198 popisných čísel. Roku 1746 bylo v Rusové 27 formanů, 60 vozičů pytlů, 2 tkalci, pacholek od koní, obecní pastýř, posel a 15 nádeníků. Voziči pytlů vozili na svých koních obilí z nížin do hor.

První školní budova zde byla postavena roku 1761. Roku 1689 byla zbarokizována gotická hřbitovní kaple sv. Martina z 15. století a povýšena na filiální kostel a roku 1774 mu byl přidělen i kněz.

Postavení všech poddaných na přísečnickém panství se zlepšilo až v roce 1777, kdy se přikročilo k provedení raabizace, tzn. zrušení roboty a přidělení pozemků do skutečného vlastnictví poddaných. Povoznictví se v té době dočkalo značného rozkvětu. Jezdilo se daleko do Evropy a někteří formani byli opravdu bohatí.

Za napoleonských válek byla postižena také Rusová a nejen tím, že tudy procházely statisícové armády, ale také zákazem výjezdu formanů do ciziny, což jejich obchod značně zmenšilo.

Roku 1850 se obce staly samostatnými a získaly jistou nezávislost na vrchnosti. Zdrojem příjmů obce byla těžba rašeliny v severní části katastru a těžba dřeva z obecního lesa, kde kmeny měly průměr až 1 m. Zprovoznění železnice v roce 1872 sice výrazně zlepšilo dopravní možnosti, ale znamenalo i konec velkých obchodních cest zdejších formanů. Se zahájením železničního provozu souviselo i otevření pošty v Rusové, ke které patřily také vesnice Podmilesy, Nová Víska. Louchov a Domašín. Roku 1875 postavili v dolní Rusové novou školní budovu se 4 třídami. Roku 1874 zřídili v Rusové nový hřbitov - starý u kostela zrušili a postavili tam pomník padlým vojákům. Postavili také cihelnu, ale ta brzy zanikla pro nedostatek vhodné hlíny. Zprávy z konce 19. století hovoří mimo jiné i o úspěšném pěstování zelí, výrobě dřevěného nádobí a podomácku vyráběných krajkách.

V roce 1901 se Rusová stala městysem a to byl asi hlavní důvod, proč roku 1906 postavili v dolní Rusové novou radnici. Ale hned roku 1910 postavili v horní Rusové další, mnohem větší radniční budovu a tu první pak změnili na chudobinec. V roce 1911 byl postaven vodovod, ale kvůli rozepřím mezi horní a dolní Rusovou byl zaveden jen v dolní a střední části obce. Elektrické osvětlení bylo v Rusové zavedeno ze Saska v roce 1921. V letech 1935 - 1939 byl v Rusové postaven nový moderní kostel, zasvěcený opět svatému Martinovi. Starý kostel byl zbořen v roce 1945. Pro své krásné okolí a hluboké lesy se Rusová stala cílem častých výletů z Chomutova i Saska. V té době zde bylo 20 hostinců, 5 tanečních sálů, 10 řeznictví. Největším hostincem byl tehdy „Stadt Leipzig", kde občas hostovalo i profesionální divadlo.

V rámci výstavby vodního díla Přísečnice bylo nutno provést úplnou likvidaci obce, která začala na jaře 1973. Před demolicemi bylo nutno požádat o upuštění památkové ochrany objektů č. p. 60, 105, 132. 144, 240, 256, 279, 270, domu při č. p. 60 a rekreačního střediska Racek. Barokní sloup se sochou Dobrého pastýře z roku 1715 byl přemístěn do Hory Sv. Šebestiána a dvoustranné sousoší sv. Rodiny, které stávalo u cesty do Přísečnice, na lesní hřbitov ve Vejprtech.

Po skončení druhé světové války byla většina německých obyvatel odsunuta a dosídlení nebylo dostatečné.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1869

2122

263

1880

2919

326

1980

3213

320

1900

3571

342

1910

2927

322

1921

2248

312

1927

 2248 N

 

1930

2045

333 

1939

2080

 

1947

485 

 

1950

328

378

1970

 207

52 

2001

 0

 

2009

 

1

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) K.Kuča Města a městečka v Č.na M.a ve S.

 

A) …

B) Nastup.cz (Ing.Jan Kadlec) (18.5.2012)

C) cs.wikipedie.org (21.10.2014)

D) zanikleobce.cz (Zdena Binterová) (18.5.2012)

E) jokuce.rajce.idnes.cz (18.5.2012)

F) trat137.unas.cz (18.5.2012)

G) reischdorf.de (21.10.2014)

 

 

 

Stav: 35 - 23 - 0

Stav: 34 - 21 - 0

Stav:

Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 5.12.2017

Předchozí editace: 21.10.2014

Předchozí editace: 18.6.2012