Kód CZ 16658

Třebíška

(Tribischl)

Kaplička Zdroj B)

Přestavěna na garáž s polygonálním závěrem

 

Dům č.p.13 Zdroj C)

Hrázděný

Třebíška - hrázděný dům.jpg

 

[Dům č.p.14] Zdroj C)

Zbořen 1966-7, na jeho místě podřadná chata.

 http://www.zanikleobce.cz/detail_img.php?i=3240

 

Zpět na okres

Panství

Politický okres Přísečnice, s.o.Přísečnice

1961 Okres Chomutov

2003 Pověřený městský úřad

Část Výsluní

 

Historie obce Zdroj B)

Třebíška leží jihozápadně od Výsluní, ke kterému patří, v nadmořské výšce 725 m. Od bývalé Přísečnice je vzdálena 7 km na východ. Pro vysídlení sice byla k 1. 1. 1979 úředně zrušena, ale k 1. 1. 1999 byla opět obnovena nejen jako rekreační oblast, ve kterou se během těch 20 let změnila, ale má již i své trvalé obyvatele. Z původních domů zůstalo jen 5 a i ty byly zmodernizovány, ale přibyla řada nových chat. Bohužel, zdejší kaplička z 19. století nevydržela, byla přebudována na garáž.

První známá zpráva o „Tribussle", jak se tenkrát Třebíška nazývala, je z roku 1431 ve smlouvě, kterou si bratranci Aleš a Vilém ze Šumburku rozdělili perštejnské panství. Třebíška připadla Alešovi, zůstala tedy u tzv. perštejnské části přísečnického statku až do roku 1446, kdy ji i s dalším majetkem Aleše koupili Lobkovicové z Hasištejna. Při dělení majetku mezi 4 syny Mikuláše III. obdržel roku 1518 Třebíšku Václav, ale hned následujícího roku ji prodal bratrovi. Vilém tak rozšířil své přísečnické panství, které roku 1533 prodal Šlikům. Král jim však roku 1545 majetek zabavil.

Kolem poloviny 16. století koupil Bohuslav Lobkovic od královské komory několik vesnic, mezi nimi také Třebíšku, a vytvořil tzv. „suniperský podíl". Po jeho smrti připadl postupně jeho dvěma synům. Bohuslav Jáchym však roku 1588 vyměnil po smrti své ženy celý rozsáhlý majetek na Chomutovsku za Mladou Boleslav s příslušenstvím. Novým majitelem se stal Jiří Popel z Lobkovic, horlivý katolík. Zdejší kraj byl v té době protestantský a nový majitel proto zahájil ihned tvrdou rekatolizaci. Roku 1594 však upadl u císaře v nemilost, byl uvězněn, majetek mu byl zabaven a dán pod správu královské komory. V té době žilo v Třebíšce 13 poddaných.

Za 30leté války trpěla Třebíška stejně jako okolní vesnice a nebyla ušetřena ani války sedmileté.

Obyvatelé Třebíšky se zabývali většinou jen zemědělstvím, dolování v nejbližším okolí nebylo. V 18. století tu však bylo již také 5 formanů a dva voziči pytlů. Do školy děti chodily do Výsluní.

Roku 1850 se Třebíška stala samostatnou obcí, k Výsluní byla připojena až o sto let později. Do roku 1965 zde býval ovčín se 400 ovcemi do kterého zavedl státní statek vodu ze stráně nad vesnicí. Byl to jediný vodovod ve vsi, ostatní čerpali vodu ze studní. Bývalý ovčín stále ještě stojí, ale byl upraven na rekreační objekt.

 

Rok

obyv.

domů

1847

124 

22 

1869

111

22

1880

109

20

1890

100

22

1900

87

20

1910

84

20

1921

88

18

1927

 88 N

 

1930

 97

20 

1950

88 

19 

1961

 29

19 

1970

 1

 1

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

A) …

B) Zanikleobce.cz (19.6.2012)

C) cs.wikipedia.org (2.12.2017)

 

 

Stav: 3 - 3 - 0

Stav: 2 - 1 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 2.12.2017

Předchozí editace: 19.6.2012