Kód CZ 16915

Úbočí

(Cibrle, Zieberle)

Kamenný kříž Zdroj C)

Se sochami

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/52/%C3%9Abo%C4%8D%C3%AD_%28V%C3%BDslun%C3%AD%29_2015-10-10_Torzo_sochy.jpg/1024px-%C3%9Abo%C4%8D%C3%AD_%28V%C3%BDslun%C3%AD%29_2015-10-10_Torzo_sochy.jpg

 

[Mlýn] Zdroj B)

Klingermühle s pekárnou, 17.stol., na Prunéřovském potoku, pila a hostinec

http://www.zanikleobce.cz/detail_img.php?i=3330

 

Kamenný most  Zdroj C)

přes Prunéřovský potok

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c8/%C3%9Abo%C4%8D%C3%AD_%28V%C3%BDslun%C3%AD%29_2015-10-10_Most_p%C5%99es_potok.jpg/1024px-%C3%9Abo%C4%8D%C3%AD_%28V%C3%BDslun%C3%AD%29_2015-10-10_Most_p%C5%99es_potok.jpg

 

Zpět na okres

Panství Přísečnice

1850  Politický okres Přísečnice, s.o.Přísečnice

1950 část Výsluní

1961 Okres Chomutov

1967 zanikla

1999 obnovena

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce Zdroj B)

Nejmenší vesnička bývalého okresu Přísečnice. Leží přibližně 8 km JV od bývalé Přísečnice, v nadmořské výšce 720 m. I když střed vesničky můžeme dnes poznat jen podle tří třešňových stromů, staré lípy a několika vrb, na jejím katastru je již 1 dům trvale obydlen a proto i Úbočí bylo k 1. 1. 1999 znovu úředně obnoveno.

 

Vesnice bývala obklopena lesem a její obyvatelé byli většinou zemědělci nebo pracovali v lese. Nikdy tam nebyla zavedena elektřina ani vodovod, jen na návsi byla kašna, odkud se brala voda pro domácnost i dobytek. První známá zpráva o existenci Úbočí je z roku 1236. V té době bylo toto území knížecím majetkem, spravovaným z Kadaně. V polovině 14. století dostal tehdy mocný rod pánů ze Šumburka v léno od Karla IV přísečnický statek, který si rozdělili na hasištejnskou a perštejnskou část. Úbočí bylo v té jižní, perštejnské části a s ní sdílelo i další osudy. To znamená, že v roce 1446 přešlo koupí na Lobkovice z Hasištejna. Při dělení rodového majetku v roce 1490 obdržel Úbočí kromě jiného známý humanista Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic. Od poloviny 16. století pak Úbočí patřilo do tzv. „suniperského podílu", který byl také součástí lobkovického panství. Roku 1594 upadl poslední majitel z rodu Lobkoviců, Jiří Popel, u císaře v nemilost a všechen majetek mu byl zabaven. Ve vsi tehdy žilo jen 5 poddaných.

 

Až do roku 1850 patřilo Úbočí k přísečnickému panství, které bylo střídavě buď přímo pod správou královské komory, nebo v zástavě různých pánů. Roku 1826 koupil panství kníže ze Schönburgu-Waldenburgu, ale již za 6 let je prodal hraběnce Gabriele Buquoyové, majitelce panství Červený Hrádek. Za ní se v roce 1850 obce staly samostatnými správními jednotkami a také Úbočí se stalo obcí. Osadou Výsluní se stalo až roku 1950. Obyvatel zde však neustále ubývalo a v roce 1967 Úbočí pro vysídlení úředně zaniklo.

 

Dokud zde ještě žili lidé, chodili do kostela nejdříve do Volyně, pak do Výsluní, kde pro ně byl od roku 1853 také lékař. Také děti měly školu ve Výsluní. Od 17. století patřil k Úbočí i mlýn, zvaný Klingermühle, ke kterému později také patřila pekárna.

 

Rok

obyv.

domů

1869

 81

11 

1880

65

11

1890

57

11

1900

61

10

1910

62

11

1921

50

11

1927

 50 N

 

1930

 54

11 

1950

11 

1961

1970

 0

2001

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

A) …

B) zanikleobce.cz (17.2.2012)

C) cs.wikipedia.org (2.12.2017)

 

 

Stav: 3 - 3 - 0

Stav:1 - 0 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 2.12.2017

Předchozí editace: 17.2.2012