Kód CZ

Hostokryje

Kaplička Jeronýma Pražského

1923-24 arch.Václav Zábranský z Kněževsi

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_E_J/sofEuV.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Pamětní desky padlým

1914-18 po stranách vchodu do kapličky

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_E_J/sofEuV.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Rakovník, s.o. Rakovník

1961 Okres Rakovník

1980 Část obce Senomaty

1990 samostatná obec

2002 Část obce Senomaty

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1388

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

296

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 23.12.2021