Kód CZ

Milostín

Osada: Povlčín

Kostel sv.Michaela

Poč.19.stol., upraven 1840 a přistavěna věž

 

Pomník T.G.Masaryka

J.Štíbr

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Rakovník, s.o. Rakovník

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

787

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

 

Kód CZ

Pavlčí

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 29.8.2013