Kód CZ

Nižbor

Připojené: Nová Huť pod Nižborem, Stradonice, Žloukovice

Kostel Povýšení sv.Kříže

V areálu zámku, vystavěn 1724 nad raně gotickou kaplí sv.Kateřiny ze 13.stol.

Nižbor, pohled na zámek od jihu.jpg

 

Fara

 

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

Na sloupu, 18.stol., Křivoklátská ul.

Nižbor, sloup se sochou svatého Jana Nepomuckého, Křivoklátská ul.jpg Nižbor, sloup se sochou svatého Jana Nepomuckého, Křivoklátská ul.jpg

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

Na sloupu, nedaleko mostu

sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého

 

Železný kříž

Jihovýchodně od zámku

361 Nižbor cesta na Zámek, kříž s Ježíšem S.jpg

 

Dřevěný kříž

Na ostrožně za kostelem

367 Nižbor u Zámku kříž V.jpg

 

Obrázek sv.Floriána

Na plechu, na kamenném podstavci

423 Nižbor cesta pod Zámkem dolů JZ.jpg 423 Nižbor cesta pod Zámkem dolů JZ.jpg

 

Kašna

U cesty k zámku

 

Kašna

Na nádvoří zámku

Nižbor - okres Beroun. (02).jpg

 

Studna

Na zámeckém nádvoří s kovanou mříží

386 Nižbor nádvoří Zámku VSV.jpg

 

Fürstenberská hrobka

1787 do poloviny 19.stol.

Nižbor, Fürnstenberská hrobka.jpg

 

Hradiště Na Žlubnici

Nižbor - hradiště Na Žlubinci (1).jpg

 

Zámek

Původně hrad Miesenburg zmíněn 1265, 1720-5 barokně přestavěn Františkem Maxmiliánem Kaňkou

zámek

 

Dům č.ev.100

https://iispp.npu.cz/mis_public/preview.htm?id=126008

 

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Rakovník

Část obce Nová Huť pod Nižborem

Samostatná obec

1961 Okres Beroun

2003 Pověřený městský úřad

 

Znak obce Nižbor

Historie obce

První písemná zmínka pochází z listin ženského kláštera svatého Jiří na Pražském hradě z let 1227

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

674

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 22.12.2021