Kód CZ

Pavlíkov

Připojené: Chlum, Ryšín, Skřivaň, Tytry

Kostel sv.Kateřiny

1776-85

 

[Kaple sv.Vojtěcha]

Zbořena 1900

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Rakovník, s.o. Rakovník

1961 Okres Rakovník

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

833

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 29.8.2013