Kód CZ

Rakovník

[Kostel sv.Mikuláše]

Románský

 

Kostel sv.Bartoloměje

Na místě kostela sv.Mikuláše, kol.1375, přestavěn po 1422

 

Zvonice

1495, přestavěna 1630 a 1894, šestiboká

 

Kostel sv.Jiljí

Pův.kaple, rozšířena 1487, upraven 1564 a 1660

 

Kostel Nejsv.Trojice

Hřbitovní, 1585-6, pozdější úpravy

 

Kaple sv.Rocha

1726 J.F.Hybner

 

Zvonice

U hřbitovního kostela, konec 16.stol.dřevěná

 

Děkanství

1731, patrové

 

Dům cisterciáků

1771-81

 

Synagoga

18.stol., přestavěna po požáru 1927

 

Židovský hřbitov

1635

 

Socha P.Marie

K.Knöpf 1749-50

 

Socha P.Marie

Na sloupu 1701

 

Socha sv.Vojtěcha

1844

 

Socha P.Marie

1704

 

Socha sv.Antonína

1719

 

Socha sv.Šebestiána

1714

 

Socha P.Marie

Kol.1750

 

Socha sv.Prokopa

Kol.1750

 

Památník M.Jana Husa

Reliéf od L.Šalouna 1916

 

Památník M.R.Štefánika

J.Fojtík

 

Památník B.Smetany

J.Fojtík

 

Památník T.G.Masaryka

J.Fojtík po 1930

 

Pražská brána

1516, restaurována 1903 L.Lábler

 

Vysoká věž

1519-24 J.Chochola, restaurována 1905-6 L.Lábler

 

Radnice

1734-8

 

Budova soudu

1838-40

 

Kasárny

1923-8

 

Obchodní akademie

1923-8

 

Spořitelna

1923-8

 

Muzeum

Přestavěno 1923-8

 

Sokolovna

1912 O.Novotný

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Rakovník, s.o. Rakovník

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

8805

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 29.8.2013