Kód CZ

Radnice

Osada: Svatá Barbora

Kostel sv.Václava

1720 J.Auguston

 

Kaple Navštívení P.Marie

Na vrchu Kalvárie 1745 snad K.I.Diezenhofer

 

14 kaplí Křížové cesty

1883

 

Fara

Barokní 1717

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

1772

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Rokycany, s.o.Rokycany

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

2513 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Bartušek, J.Krčálová, A.Merhautová-Livorová, Em.Charvátová-Sedláčková, Em.Poche a Zd.Wirth-Umělecké památky Čech, ČAV, 1957

 

Kód CZ

Svatá Barbora

 

 

část

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 26.7.2013