Kód CZ

Roudnice nad Labem

Osada: Bezděkov, Hracholusky

Připojené: Podlusky

Kostel Narození P.Marie

Klášterní augustiniánský. Na místě staršího kostela zal.1333, přestavěn 1725-50 O.Broggio

 

Klášter augustiniánů

Současný s kostelem

 

[Kostel sv.Václava]

Klášterní kapucínský, vysvěcen 1628, zbořen při stavbě železnice. 1609-12 J.B.Santini

 

Klášter kapucínů

1615

 

Kaple sv.Viléma

O.Brogio, 1726

 

Kaple sv.Rosalie

A.Ritz 1718, kruhová

 

Kaple

Zámecká, snad C.Lurago

 

Kostel reformní církve

Č.Kuhlmann

 

Kaple sv.Josefa

1766-7, kruhová

 

Synagoga

1619, obnovena 1675

 

Židovský hřbitov

Poč.17.stol., uzavřen 1869

 

Socha sv.Vavřince

Na sloupu 1700

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

Na sloupu 1721

 

Socha

Původně na morovém sloupu, nyní ve výklenku hřbitovního kostela Chr.Gebhler 1699-1704

 

Socha

Původně na morovém sloupu, nyní ve výklenku hřbitovního kostela Chr.Gebhler 1699-1704

 

Zámek

Pův.hrad kol.1225. přestavěn na zámek Fr.Carrati 1652-65, dále O.Orsolini a 1668-84 Ant.della Porta

 

Městská věž

Gotická, kol.1700

 

Mlýn

Barokní 1738-44, patrový

 

Pivovar

Ant.della Porta, barokní, dvoupatrový, z větší části zbořen.

 

Kamenný most

Gotický, Vilém z Avignonu, z větší části zničen

 

Dům MUDr.Šmidrkala

Neorenesanční J.Zeyer po 1900

 

Tělocvična

neorenesanční

 

Ghetto

Poč.18.stol. mimo hradby, několik pův.domů.

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Roudnice nad Labem s.o. Roudnice n.Labem

1961 Okres Litoměřice

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

8905

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

 

Kód CZ

Bezděkov

 

 

Kód CZ

Hracholusky

Kaple

Pol.19.stol.

 

Kaple sv.Trojice

Pol.19.stol. mozaika V.Förster 1911

 

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 18.7.2013