Kód CZ

Vražkov

Kaplička

Na návsi

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/Vra%C5%BEkov%2C_kapli%C4%8Dka.jpg/1280px-Vra%C5%BEkov%2C_kapli%C4%8Dka.jpg

 

Zvonička

 

Železný kříž

 

Usedlost

Obecní úřad

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/66/Vra%C5%BEkov%2C_obecn%C3%AD_%C3%BA%C5%99ad.jpg/1280px-Vra%C5%BEkov%2C_obecn%C3%AD_%C3%BA%C5%99ad.jpg

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Roudnice nad Labem s.o. Roudnice n.Labem

1961 Okres Litoměřice

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1100

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

643

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 13.4.2022