Kód CZ

Týniště nad Orlicí

Kostel sv.Mikuláše

Pův.gotický, 1361, přestavěn 1788, věž zvýšena 1940

 

Kaple Nejsv.Trojice

1740 barokní

 

Mariánský sloup

Po 1734 s kamenným zábradlím z 2.pol.18.stol.

 

Radnice

1666 raně barokní,  věž 1831

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Rychnov n.Kněžnou, s.o.Kostelec n.O.

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

2638 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 1.5.2012