Kód CZ 6232

Kalivody

Kaplička sv.Petra a Pavla  Zdroj C)

...

Kalivody, kaplička.jpg

 

Kamenný kříž Zdroj C)

...

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7e/Kalivody%2C_hr%C3%A1zd%C4%9Bn%C3%BD_d%C5%AFm.jpg/1024px-Kalivody%2C_hr%C3%A1zd%C4%9Bn%C3%BD_d%C5%AFm.jpg

 

[Tvrz] Zdroj 2) Zdroj 3)

Vodní tvrz se nacházela mezi rybníky na Bakovském potoce západně od vsi. Pahorek se zbytky opukového a pískovcového zdiva existoval ještě v roce 1945, kdy bylo tvrziště upraveno (Anonym 1953), a zničeno bylo rozoráním roku 1973 (Anděl a kol. 1984, 189–190). Z historických map vyplývá, že jádro bylo původně ostrůvkem v jednom z rybníků. Jeho rozsah je patrný díky porostovým příznakům na současné ortofotomapě (geoportal.cuzk.cz). Nejzřetelněji odráží situaci indikační skica stabilního katastru s vyobrazením pětiúhelného tvrziště (rozměry 33×30m), na kterém snad stála lichoběžníkovitá budova (13×16m). Vstup a bývalé hospodářské zázemí můžeme předpokládat jižně od tvrze (archivnimapy.cuzk.cz). Podrobný popis podává také F. Velc, který zde spatřoval pahorek 2–3m vysoký, 36 kroků široký, navršený materiálem z příkopů, s pozůstatky tesaného opukového zdiva. V té době docházelo již k rozkopávání a rozvážení pahorku. Pří výkopech zde byly nalézány keramické nádoby (Velc 1904, 70–71) a z lokality také pochází železná sekera a skleněný korál (Venclová 1994).

 

[Dům č.p.5] Zdroj 2)

...

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dc/Kalivody_cp_5_%28Duras%29.jpg/1024px-Kalivody_cp_5_%28Duras%29.jpg 

 

Dům č.p.6 Zdroj 2)

...

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dc/Kalivody_cp_5_%28Duras%29.jpg/1024px-Kalivody_cp_5_%28Duras%29.jpg Kalivody, roubenka.jpg

 

Dům č.p.16 Zdroj 2)

Hrázděný

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7e/Kalivody%2C_hr%C3%A1zd%C4%9Bn%C3%BD_d%C5%AFm.jpg/1024px-Kalivody%2C_hr%C3%A1zd%C4%9Bn%C3%BD_d%C5%AFm.jpg Kalivody, hrázděný dům II.jpg

 

 

Zpět na okres

Panství

1850 Politický okres Rakovník, s.o.Nové Strašecí

1868 Politický okres Slaný, s.o.Nové Strašecí

1961 Okres Rakovník

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

231 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

3) Archaeologia historica 40, 2, 2015 (online)

 

C) cs.wikipedia.org (24.11.2017)

 

Stav: 6 - 5 - 0

Stav: 5 - 0 - 0

Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 24.11.2017

Předchozí editace: 25.8.2013