Kód CZ 7474

Kroučová

Kostel sv.Markéty Zdroj 2) Zdroj C)

Pův.kaple ze 17.stol., rozšířená  novogotická stavba z let 1904–1905, kdy byl též vysvěcen. Nejstarší dochované zmínky uvádějí farní kostel již v roce 1352. Předchůdcem dnešního kostela byl rovněž kostel svaté Markéty ze 17. století vzniklý ze zámecké kaple postupným přistavováním. Při jeho bourání v r. 1904 a kopání základů byly nalezeny dvě jámy s pochovanými mrtvými (asi 150) z husitské bitvy v r. 1434. Postaven byl podle návrhu stavitele Františka Davida z Cítolib. Podobný kostel podle Davidova projektu stojí také v Radonicích nad Ohří. Kroučovská stavba je provedena z místního materiálu – opuky. Nad oltářem je socha sv. Markéty a vlevo visí její obraz z původního kostela. Kamenný oltář i kazatelna jsou údajně z jednoho kusu opuky. Zvláštností kostela je jeho neobvyklá orientace, průčelí věže i hlavní vchod směřují na východ k návsi, ačkoli by správně mělo na východ směřovat kněžiště. Otočení kostela si údajně prosadili místní obyvatelé, kteří se z návsi nechtěli dívat na jeho zadní stranu, ale zepředu na věž a hlavní vchod. Církev v této době již otočení kostelů povolovala.

Kroucova Kostel sv Markety1.jpg

 

Památník padlým Zdroj A)

...

 

Památník Zdroj A)

...

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Slaný, s.o.Nové Strašecí

1961 Okres Rakovník

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1361

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 411

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

A) obec-kroucova.cz (23.11.2017)

C) cs.wikipedia.org (23.11.2017)

 

 

Stav: 3 - 3 - 0

Stav: 1 - 0 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 23.11.2017

Předchozí editace: 25.8.2013