Kód CZ

Budětice

Osada: Lipová Lhota

Kostel sv.Petra a Pavla

Pův.románský, 1240-50, barokně přestavěn 1676, 1696 snížena loď, znovu upraven 1765

 

Fara

 

Hřbitovní kaple P.Marie

Západně od kostela, 19.stol.

 

Výklenková kaplička

V obci při silnici do Rábí, 19.stol se sochou sv.Jana Nepomuckého

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

V kapličce při cestě do Rábí, barokní, 18.stol.

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Sušice, s.o.Sušice

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 Středověká obec, původně v majetku krále s trojúhelníkovou návsí na mírném návrší

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

592

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1977-82 

 

Kód CZ

Lipová Lhota

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 29.4.2012