Kód CZ

Čejkovy

Kaplička sv.Jana Nepomuckého

Cejkovy8.jpg

 

Železný kříž

U kaple

Čejkovy, kaple.jpg

 

Železný kříž

Čejkovy, kříž.jpg

 

Železný kříž

Na skále nad rybníkem

 

 

Tvrz Zdroj C)

Ve 14. století vesnici vlastnil šlechtic Vintíř, který sídlil na zdejší tvrzi. Dalšími majiteli tvrze a vsi byli v 15. století Ojíř a Vilém, v 16. století rod Švihovských z Rýzmberka a poté Račínů z Račína. Ves příslušela k hradu Rabí. V 17. století oblast poznamenala třicetiletá válka. V daném období byla vesnice připojena k panství Nalžovy. Nalžovské panství pak v 18. století patřilo Pöttingům z Horních Rakous a později Taaffeovým z Irska. Tvrz i ves Čejkov utrpěly ve třicetileté válce (1618–1648). Stavba tvrze na nevýrazné ostrožně ve východní části obce je k roku 1718 uváděna jako „tvrz shořelá, zdi stojejí s komíny, však bez střechy“. Dochoval se nákres zříceniny tvrze z první poloviny 19. století (pořízený R. Oppitzem, uložený ve Státním oblastním archivu Plzeň, pobočka Klatovy). Na konci 19. století byly zbytky tvrze odstraněny a na jejich místě vystavěn dům č.p. 70 (zvaný U Soukupů). Zachoval se špýchar.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/Tvrz_%C4%8Cejkov%2C_kresba_R._Oppitz_p%C5%99ed_rokem_1850%2C_SoA_Klatovy.png 

 

 

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Sušice, s.o.Sušice

1961 Okres Klatovy

2003 Pověřený městský úřad

Část obce Hrádek

 

Historie městečka

První písemná zmínka o vesnici pochází z listinného falza hlásícího se k roku 1227

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

404

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 1.5.2021