Kód CZ 2572

Dolejší Krušec

(Unter Körnsalz)

Osady: Prostřední K., Nuzerov, Rapotice, Trpěšice

Zámecká kaple sv.Jana Nepomuckého Zdroj D)

18.stol.

zamek-dolejsi-krusec-3.jpg

 

Zámek Zdroj C)

Základem dnešního zámku je renesanční tvrz postavená v polovině 16. stol. o rozměrech asi 14,5 x 30 metrů. V první polovině 17. stol. došlo k přestavbě západního křídlo při jihozápadním nároží tvrze, jehož přízemí bylo klenuté a patro plochostropé. A ještě před rokem 1744 bylo postaveno jižní křídlo.

V závěru 18. století došlo k zpevnění renesanční části zámku dvěma pilíři a zámek získal mansardovou střechu. V té době byla také založena při severozápadním konci budovy bývalé tvrze kaple zasvěcené sv. Janu Nepomuckému. Krátce na to došlo ještě k výstavbě čtyřpatrové věže, kryté cibulovitou bání s hodinami.

V roce 2008 došlo ke zřícení věže. Kaple je po rekonstrukci krovu a střešní krytiny. V roce 2013 byla dokončena obnova zámeckého parku.

 klepnutím zvÄ›tšíte do nové záložky klepnutím zvÄ›tšíte do nové záložky

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Sušice, s.o.Hartmanice

1961 Okres Klatovy

2003 Pověřený městský úřad

Část Hartmanic

 

Historie obce

První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1336

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

557 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (13.9.2019)

D) kultura.cz (13.9.2019)

 

 

Kód CZ 13007

Prostřední Krušec

(Mittel Körnsalz)

Výklenková kaple Zdroj D)

Prostřední Krušec, Boží muka (1).jpg

 

 

První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1336

Kód CZ 11182

Nuzerov

(Nuserau)

Železný kříž

 

Dům č.p.1 Zdroj D)

Nuzerov (okr. Klatovy), čp. 1 od západu.JPG

 

Dům č.p.3 Zdroj D)

Nuzerov3a4.jpg

 

Dům č.p.4 Zdroj D)

Nuzerov, památkově chráněné domy č. p. 3 a č. e. 4 od severu

 

 

 

Část Sušice

 

První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1353

Kód CZ 13618

Rapotice

(Rapotitz)

Kód CZ 16583

Trpěšice

(Tripischen)

 

První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1435.

7 – 6 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 13.9.2019