Kód CZ

Hlavňovice

Připojené: Cihelna, Častonice, Čeletice, Horní Staňkov, Javoříčko, Libětice, Milínov, Pích, Přestanice, Puchverk, Radostice, Suchá, Zámyšl, Zvíkov

Kostel sv.Jana Nepomuckého

1799-1808, pozdně barokní

 

Fara

 

Kaple sv.Vojtěcha

Nedaleko školy, barokní, 1707, centrální na půdorysu šestiúhelníka,

 

Zámek

Barokní, 17.stol., patrový, nově upravený po 1960

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Sušice, s.o.Sušice

Část obce Milínov

1961 Okres Klatovy

Samostatná obec

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 Ves patřila pův.k velhartickému hradu

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1977-82 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 30.4.2012