Kód CZ 4578

Hořejší Těšov

(Ober Teschau)

Osady: Bezděkov, Chlum, Hořejší Krušec

 

Dům č.p.

Hořejší Těšov 1.JPG

 

Dům č.p.

Hořejší Těšov 1.JPG

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Sušice, s.o.Hartmanice

1961 Okres Klatovy

2003 Pověřený městský úřad

Část Hartmanic

 

Historie obce

První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1428

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

631 68%N N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2011

16

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (15.9.2019)

 

 

Kód CZ 412

[Bezděkov]

(Bezdekau)

Kód CZ 5227

Chlum

(Chumo)

Kaplička  Zdroj C)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/36/Chlum_%28004%29.jpg/1024px-Chlum_%28004%29.jpg

 

Zámecká kaple sv.Karla Boromejského  Zdroj C)

 

Železný kříž  Zdroj C)

1839

Chlum (010).jpg

 

Železný kříž

U silnice na Hartmanice

 

Zámek Zdroj C)

Chlumecký zámek nechal postavit Jan Antonín Vidršpergár z Vidršpergu v první polovině osmnáctého století. První písemná zmínka o zámku pochází z roku 1757. Byl postaven na pozemcích bývalých selských gruntů, které se nepodařilo dosídlit poddanými po třicetileté válce. V uvedeném roce ke statku patřil poplužní dvůr, mlýn s jedním kolem a pilou a tři poddaní.

Dalším majitelem statku byl rytíř Václav Vidršpergár, kterému patřil ještě v roce 1794. Po něm se majiteli stali Josef Václav a Marie z Ottenfeldu, kteří zámek roku 1806 prodali Janu Ferdinandovi a Marii Anně ze Steinsdorfu. Jim patřil do roku 1817, kdy statek získali Josef a Anna Spirkovi z Chamutic. Roku 1836 byl chamutický statek údajně rozdělen tak, že Chlum připadl Vítovi a Marii Spirkovým. V roce 1840 byl Chlum uveden znovu jako součást chamutického velkostatku.

Novým majitelem velkostatku se roku 1864 stal Václav Prokop, který jej koupil ve veřejné dražbě za devatenáct tisíc zlatých. Další zmínka o zámku je až z roku 1906, kdy patřil Zdeňku Schönbornovi, po kterém jej v roce 1923 převzala sestra Terezie Schönbornová a roku 1940 zámek zdědila Terezina dcera Kristýna Benigniová. Jí zámek patřil až do roku 1945

Zámek má obdélníkový půdorys a mansardovou střechu krytou bobrovkami s polovalbami ve zděných štítech. Hlavní průčelí má sedm okenních os, zatímco kratší strany mají jen tři osy. Špaletová okna mají štukové šambrány s vystupujícím klenákem. Fasády člení nárožní lizény, korunní a kordonová římsa. Hlavní vstup se nachází uprostřed západního průčelí. Tvoří ho kamenný pravoúhlý portál. Na opačné straně budovy se nachází pavlač. Přízemní místnosti jsou zaklenuté plackovými klenbami. Stejný typ kleneb je použit v chodbách, kde jednotlivá pole kleneb oddělují pasy. Místnosti v prvním patře mají ploché dřevěné stropy. Součástí budovy je kaple svatého Karla Boromejského

zámek

 

 

První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1542, kdy do obnovených desk zemských nechal Břetislav Švihovský z Rýzmberka zapsat prodej Chlumu a řady dalších vsí Pavlovi Tomkovi z Čejkov a jeho nezletilým strýcům

Kód CZ 4576

Hořejší Krušovec

(Ober Körnsalz)

 

Železný kříž  Zdroj C)

Hořejší Krušec, křížek.jpg

 

Železný kříž

 

 

 

První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1336

9 – 8 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 15.9.2019