Kód CZ 17305

Vatětice

(Watetitz)

Osady: Nové Městečko, Velký Radkov, Rajsko, Bystrá

Kaple P.Marie Bolestné Zdroj D)

Zcela zanikla, obnovena ze soukromých zdrojů.. Na konci 19. století kapli popsali autoři umělecko-historické topografie Sušicka Karel Hostaš s Ferdinandem Vaňkem. Zanikla podle údajů pamětníků v 70. letech 20. století. V roce 2012 zahájil aktivity na obnovu kaple s respektováním její historické podoby nový majitel areálu Jakub Vinčálek. Na základě dochovaných snímků vypracoval Ing. arch. Martin Volejník projekt, jenž zachovává původní dispozice kaple, ale obohacuje je o nové prvky v intencích historismu. Inspirací se mu stala především kaple Panny Marie Pomocné v nedaleké Červené u Kašperských Hor. Realizace projektu je nejdůstojnějším připomenutím dějinných zvratů, které místo poznamenaly.

V neděli 17. září 2017 kapli Panny Marie Bolestné vysvětil světící biskup českobudějovický Mons. Pavel Posád.

Na obrázku může být: strom, obloha, rostlina, venku a příroda Na obrázku může být: obloha, mrak, strom, rostlina, venku a příroda

 

Železný kříž

Vatětice, křížek 01.jpg

 

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Sušice, s.o.Hartmanice

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

Část Hartmanic

 

Historie obce

Ves Vatětice je poprvé písemně doložena v roce 1540. V první polovině 17. století zde vzniklo panské sídlo s poplužním dvorem. Od roku 1702 statek vlastnila šlechtická rodina Bomalů, jež v roce 1709 iniciovala založení kaple. Jednalo se o soukromou svatyni, která až do roku 1733 neměla mešní licenci

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

630 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (14.9.2019)

D) cestamipromen.cz (26.3.2019)

 

Kód CZ 10903

Nové Městečko

(Neustadtl)

 

Železný kříž

U mostu

 

Železný kříž

 

Dům č.p.28

 

Kamenný most

Kód CZ 17527

Velký Radkov

(Rogau)

Kód CZ 13579

Rajsko

(Rojsko)

 

Kód CZ 32038

[Bystrá]

(Wunderbach)

 

Železný kříž

Nedaleko býv.č.p.17

http://www.zanikleobce.cz/detail_img.php?i=165182

 

[Harrantův mlýn]

Č.p.28

http://www.zanikleobce.cz/detail_img.php?i=302207

8 – 8 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 14.9.2019