Kód CZ 5789

Javorná

(Zejbiš, Seewiesen)

Připojeno: [Zhůří]

Kostel sv.Anny Zdroj C)

V roce 1698 byla postavena kaple, která byla přestavěna na současný barokní kostel podle návrhu architekta M. A. Gilmettiho v letech 1718–1721. V průčelí kostela jsou dvě věže kryté šindelem. Na oltářích jsou obrazy svaté Anny a Nejsvětější Trojice od W. Stoibra (1870), obraz Kristova křtu připomíná díla P. Brandla. Lustry v kostele byly výrobky zdejších zaniklých skláren, ale při rekonstrukci kostela se odvezly do Německa a sem byly přivezeny jiné. Náhrobní kameny z 18. a 19. století náleží převážně významným sklářským rodinám Gerlů, Hafenbrädlů a Adlerů.

Javorná - kostel sv. Anny 2.JPG

 

Fara

Č.p.8

 

Kaplička Zdroj C)

U Eisnerova dvora

Eisnerův Dvůr pod Javornou - kaplička.JPG

 

Hřbitov Zdroj C)

U kostela

Javorná - zachovalý starý hřbitov.JPG

 

Socha sv.Jana Nepomuckého Zdroj C)

Javorná - sv. Jan Nepomucký.JPG Javorná - sv. Jan Nepomucký.JPG

 

Železný kříž

 

Hamr Zdroj C)

Javorná (Buchar) - bývalý hamr 2.JPG

 

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Sušice, s.o.Hartmanice

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

Část Čachrova

 

Historie obce Zdroj C)

První písemná zmínka o Javorné pochází z roku 1614.[4] Původní osada náležela ke Královskému hvozdu, byly zde četné svobodnické dvory a pocházela odtud většina králováckých vrchních rychtářů. Na jejím území bylo několik sklářských hutí.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1162 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

151

67

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (15.9.2019)

 

 

7 – 7 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 15.9.2019