Kód CZ

Dlouhý Újezd

(Langendörflas)

Osada:

Kaplička

Při cestě k Tachovu, 18.stol.

 

 

Židovský hřbitov

Konec 18.stol., západně nad obcí 

 

 

Boží muka

1.pol.19.stol. u cesty k Tachovu

 

 

Kamenný kříž

1821 u cesty k Tachovu

 

 

Boží muka

Na kopci při cestě k Pořejovu, 1853

 

 

[Tvrz]

zničena požárem 1880

 

 

 

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Tachov, s.o.Tachov

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

675 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1977-82 

 

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace  4.3.2015