Kód CZ

Hoška

(Hesselsdorf)

Připojeny: Žebráky, Pořejov

Kostel sv.Markéty

Barokní, kol.1738, vystavěn 1744, průčelí s věží přistavěno 1888 po požáru

Hoška 3.jpg

 

Fara

…

 

[Hostinec]

1626 raně barokní, po 1950 zbořen

 

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Tachov, s.o.Přimda

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1195 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1977-82 

 

C) cs.wikipedia.org (4.3.2015)

 

 

 

 Jaromír Lenoch Š  Aktualizace 4.3.2015