Kód CZ

Nová Ves

(Neudorf)

Osada: Diana, Novohradský

[Kostel sv.Apoleny] D)

SV od vsi při silnici na Přimdu, zříceniny. v minulosti zde bývalo poutní místo, ale od počátku 20. století kostel upadal a již před válkou byl ve špatném stavu. Po válce se proměnil ve zříceniny, dnes rozpadající se obvodové zdi zarostlé lesem

 

[Kaple]

nad býv. Studánkou, vedle kostela

 

[Fara]

 

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Tachov, s.o.Přimda

1961 Okres Tachov

Část Třemešné

2003 Pověřený městský úřad

 

 

Historie obce

 Vesnice leží v příhraničních lesích na rozlehlé luční enklávě asi 5 km jz. od Přimdy, při silnici na Železnou. Poprvé se připomíná koncem 15. století. Patřila k velkým vsím Tachovska, ve 30. letech tu žilo téměř 1000 obyvatel, z toho jen minimum Čechů.

Po odsunu Němců r. 1945 zaznamenala ves hluboký úpadek. Na tom se kromě odsunu podílel také velký požár který v téměř opuštěné vsi vypukl r. 1946 a zničil řadu usedlostí. V současné době z dříve rozlehlé vsi přežívá asi 15 stavení ve východní části kolem silnice od Třemešného, trvale zde žije méně než 50 obyvatel.

Celá největší a nejvýše položená západní část vsi zanikla, dnes je tento prostor zarostlý lesem a hustými křovisky pod nimiž jsou dosud místy vidět zbytky základů po některých staveních. V této části také stával v rohu pozdějšího hřbitova kostel sv. Linharta, původně gotická stavba, pozdně barokně upravená. Také kostel byl r. 1946 postižen požárem, poté několik let dále devastován a koncem 50. let zbořen. Zbývá z něj výrazný kopec destrukce obklopený zbytky ohradní zdi hřbitova; je hustě zarostlý stromy a křovím, přesto je půdorys kostela s věží na sev. straně dodnes dobře patrný. Za kostelem bývalý hřbitov, rovněž devastovaný a zarostlý, svojí velikostí však dokládá někdejší význam vsi.

 

Rok

obyv.

domů

1850

1927

1221 N

1930

1947

1961

1970

2001

50

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1977-82

 

C) cs.wikipedia.org (4.3.2015)

D) zmizeleobce.cz (4.3.2015)

 

 

Kod CZ

Diana

(Dianaberg)

Zámecká kaple

SchlossDianaRozvadov 14.JPG

 

Obelisk

pp. 1647

 

Pamětní deska

Hraběti  Kolowratu Krakovskému

SchlossDianaRozvadov 08.JPG

 

Zámek

pavilon, spojovací chodby na arkádách

File:Dianaberg-1.JPG SchlossDianaRozvadov 04.JPG

 

Správní budova čp. 10

 

Zámecký park

SchlossDianaRozvadov 12.JPG

 

 

Část Rozvadova

 

Rok

obyv.

domů

2001

29

2009

23

Kod CZ

Novohradský

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace  4.3..2015