Kód CZ

Dobrá Voda

(Dobrawod)

Klášter Matky Boží Nový Dvůr Zdroj C)

1 km východně od Dobré Vody u Toužimi, jen 8 km východně od tepelského kláštera. Byl založen 20. srpna 2002, 14. září 2007 byl povýšen na převorství a v září 2011 bylo rozhodnuto o jeho povýšení na opatství; volba prvního opata se uskutečnila 8. prosince 2011, zvolen byl dosavadní převor Dom Samuel. Původně zemědělský barokní statek, vystavěný podle návrhu Kiliána Ignáce Dientzenhofera, či jeho žáků, který dříve patřil premonstrátům z Teplé, byl vytipován v roce 1996 již v podobě ruiny[1] a dílem zrekonstruován trapisty, kteří do Čech přišli z mateřského opatství Sept Fons ve Francii

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/Kl%C3%A1%C5%A1ter_Nov%C3%BD_Dv%C5%AFr_-_okres_Karlovy_Vary_-_Karlovarsk%C3%BD_kraj_-_%C4%8Cesk%C3%A1_republika.jpg

 

Kamenný kříž Zdroj C)

Novodobý

Dobrá Voda kamenný kříž.jpg

 

Smírčí kříž  Zdroj C)

umístěn V roce 1998 byl v Dobré Vodě u silnice mezi Prachomety a Branišovem. Výška smírčího kříže je 56 cm, šířka 45 cm a tloušťka 18 cm. Kříž je poškozen, levé rameno je doděláno z betonu, na obou stranách je vyryt kříž v kruhu.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/Sm%C3%ADr%C4%8D%C3%AD_k%C5%99%C3%ADz_v_Dobr%C3%A9_Vod%C4%9B_u_Tou%C5%BEimi_-_Karlovarsk%C3%BD_kraj_-_%C4%8Cesk%C3%A1_republika.jpg

 

 [Mlýn U Dvořáků] Zdroj C)

Stával u Telecího potoka (německy Röllerbach) mezi Dobrou Vodou a Dřevohryzy (německy Röllermühle).

 

Usedlost  Zdroj C)

Dům v Dobré Vodě u Toužimi Dům v Dobré Vodě u Toužimi

 

Obecní studna  Zdroj C)

Obecní studna Dobrá voda - panoramio.jpg

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Teplá, s.o. Teplá

1961 Okres

Část Toužimi

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce  Zdroj C)

První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1233. V roce 1880 měla vesnice údajně 282 obyvatel a patřila k ní i dnes zaniklá osada Thalhäuser (V dolíčku), kdysi část Staré Vsi. Dobrá Voda byla do konce 2. světové války hojně osídlena obyvateli německé národnosti. V letech 1945–1946 byli Němci v rámci nuceného vysídlení z území Sudet vystěhováni i z Dobré Vody. Později byla vesnice uměle osídlena českými, slovenskými a romskými obyvateli, kteří našli práci zvláště v Jednotném zemědělském družstvu v Kosmové. Dříve v obci fungovala škola a pošta, dnes ve vsi není žádné občanské vybavení. Západně od Dobré Vody byla ves Dřevohryzy (Zeberhiesch), která v roce 1880 měla 145 obyvatel. Tato ves zanikla po roce 1945, dnes jsou v této oblasti pouze pastviny.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

286 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (7.6.2015)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 7.6.2015