Kód CZ

Klášter - Teplá

(Tepl)

Osady: Šafářské Domky, Pirka

Premonstrátský klášter Teplá Zdroj 2)

1 km od města, založen 1197bl.Hroznatou, osídlen strahovskými mnichy. Opevněn příkopem a později hradbou se střílnami., 1647 pobořen Heinrichem z Plavna, následně dřevěné budovy obnovovány a současné vybudovány Kr.Dienzenhoferem. započato 1689 za účasti J.B.Matheyho a dokončeny 1721. úpravy ve 2.pol.18. a na poč.19.stol. 1902-10 vystavěno nové křídlo knihovny a muzea.

Kl Teplá 2.jpg

 

Klášterní kostel Zvěstování P.Marie Zdroj 2)

Svěcen 1232, románský presbytář nahrazen got.chórem, upr.1662, zbarokizován a vnitřek upraven umělým mramorem 1714-17, restaurován 1850-3 J.Scherbaumem

Kl Teplá 1.jpg Klastera Tepla (101220783).jpeg

 

Klášterní brána Zdroj C)

V jz křídle hosp.budov, po 1650

Stift Tepl 02.JPG

 

Kaple Všech svatých Zdroj 2)

V klášteře, založena 1248.

 

Výklenková kaplička  Zdroj C)

Klášter

Klášter, výklenková kaplička.jpg

 

Klášterní hřbitov  Zdroj C)

bývalý klášterní cca 500 m od areálu premostrátského kláštera

Klášter_Teplá_-_Hřbitov_-_bývalý_klášterní_01.JPG

 

Fara

 

Sousoší Kalvárie Zdroj 2)

V nádvoří před klášterním kostelem, barokní 1710, se sochami sv.Máří Magdaleny, P.Marie a sv.Jana na jedné straně kříže a sochou Bolestné Matky boží na druhé straně z roku 1708

Stift Tepl 07.JPG

 

Socha sv.Jana Nepomuckého Zdroj 2)

1703, před klášterní branou

 

Socha sv.Floriána Zdroj 2)

1726, před klášterní branou

 

Socha P,Marie Immaculaty Zdroj 2)

Při hlavní jedné cestě ke klášteru, barokní 1704

Klášter, socha Panny Marie Immaculaty.jpg Klášter, socha Panny Marie Immaculaty.jpg

 

Socha bl.Hroznaty Zdroj 2)

Při hlavní jedné cestě ke klášteru, barokní 1704

Klášter Teplá - Blahoslavený Hroznata 02.JPG Klášter Teplá - Blahoslavený Hroznata 02.JPG

 

Socha sv.Judy Tadeáše Zdroj 2)

Při hlavní jedné cestě ke klášteru, barokní 1704

Klášter, socha svatého Judy Tadeáše.jpg Klášter, socha svatého Judy Tadeáše.jpg

 

Socha Kristus Trpitel Zdroj 2)

Při hlavní jedné cestě ke klášteru, barokní 1704

Klášter_Teplá_-_Socha_Krista_Trpitele_01.JPG Klášter_Teplá_-_Socha_Krista_Trpitele_01.JPG

 

Socha sv.Rodiny Zdroj 2)

Při silnici od kláštera kTeplé, barokní 1721. představující Pannu Marii, sv. Josefa a Ježíška je dnes rozbité a uložené v depozitáři kláštera Teplá. Stávalo na hranolovém kamenném podstavci s datací 1721 a se jménem a emblémem donátora.

sousoší sv. Rodiny

 

Socha sv. Norberta  Zdroj C)

Klášter

Klášter, socha svatého Norberta.jpg Klášter, socha svatého Norberta.jpg

 

Dřevěný kříž  Zdroj C)

U kláštera

Klášter Teplá (018).jpg

 

Boží muka Zdroj 2)

Při cestě od kláštera k rybníku, osmiboká s reliéfy Ukřižování a veraikonu neseného anděly a  a letopočet 1586, kopie, originál přenesen do kláštera 1913

boží muka

 

Znak kláštera Zdroj 2)

Na brance do zahrady prelatury, zbořena 1962

 

Kašna Zdroj 2)

1713, barokní v klášteře

Klášter Teplá (6).jpg

 

Smrčí dvůr  Zdroj C)

Klášter 45 Zemědělský dvůr

Smrčí dvůr.jpg

 

Ovčí dvůr  Zdroj C)

Klášter 46 Zemědělský dvůr

Klášter, Ovčí dvůr.jpg

 

[Branka] Zdroj 2)

V oplocení zahrady prelatury, se znakem v nástavci, zbořena 1962

 

Sýpka Zdroj 2)

Proti záp.průčelí  klášterního kostela, v pův.raně barokní podobě z roku 1680

 

Letní pavilon Zdroj 2)

V severozáp.nároží klášterního okrsku, z 18.stol. osmiboký s mansardovou střechou 

 

Vojenské opevnění  Zdroj C)

archeologické naleziště v areálu kempu na východní straně rybníka Betlém

jiné archeologické naleziště - vojenské opevnění, archeologické stopy

 

Škola Zdroj 2)

Národní škola Teplá.jpg

 

Gloriet  Zdroj 2)

Patrový altán v areálu kláštera

Gloriet v areálu Kláštera Teplá.jpg

 

Vodní mlýn  Zdroj 2)

v areálu kláštera

Klášter Teplá vodní mlýn (1) .jpg

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Teplá, s.o. Teplá

1961 Okres

Část města Teplá

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

V 10.stol.zemská brána s celnicí a trhy snad s hradem k její ochraně. Od 13.stol.poddanské město s premonstrátským klášterem. 1794 požárem zničeno celé město

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

2597 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

2) E.Poche, Umělecké památky Čech

 

C) cs.wikipedia.org (5.6.2015)

D) pamatkyaprirodakarlovarska.cz (4.1.2020)

 

 

Kód CZ

Šafářské Domky

[Zvonička]  Zdroj D)

Dřevěná obecní zvonička byla vybudována v průběhu 19. století při hlavní cestě uprostřed osady Šafářské Domky (Schafferhäuseln). Někdy po roce 1900 byla poté během oprav v detailech pozměněna. Po roce 1945 však přestala být udržována a postupně chátrala. Již v roce 1971 byla zvonička značně poškozená a někdy po roce 1980 byla nakonec snesena.

Šafářské Domky - zvonička | Šafářské Domky - zvonička

 

Památník  Zdroj C)

Na bitvu 1855

Šafářské Domky - pomník.jpg

 

 

 

Kód CZ

Pirka

 

Hájovna

 

 

 

31 – 23 – 0

27 – 8 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 4.1.2020

Předchozí editace: 5.6.2015