Kód CZ

Horní Staré Město

(Hořejší S.M., Ober Altstadt)

Osada:

Kostel sv.Václava

1355 připomínán, zničen 1421, věž přistavěna 1581, upraven barokně v 18.stol.

 

 

Fara

 

 

Socha Kalvárie

U kostela 1801

 

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

1885

 

 

Socha sv.Antonína

J.Kühn 1.pol.19.stol.

 

 

Socha sv.Nejsv.Trojice

J.Kühn 1.pol.19.stol.

 

 

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Trutnov s.o. Trutnov

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

Část Trutnova

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

3165 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) A.Bartušek, J.Krčálová, A.Merhautová - Livorová, Em.Charvátová-Sedláčková, Em.Poche a Zd.Wirth-Umělecké památky Čech, ČAV, 1957

 

 

5 – 0 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 17.3.2013