Kód CZ

Suchovršice

(Saugwitz)

Zvonice Zdroj 2)

Dřevěná 1730

Výsledek obrázku

 

Socha sv.Jana Nepomuckého  Zdroj 2)

1776

 

 

Železný kříž  Zdroj F)

U mlýna č.p.26

http://m.hkregion.cz/galerie/obrazky/image.php?img=515548&x=1536&y=2048

 

Pomník padlým Zdroj C) Zdroj E)

1. a 2. světové války. Nápis: 1914 – 1918 / PADLÝM HRDINŮM / V 10. VÝROČÍ NAŠÍ SAMOSTATNOSTI / CELBA FRANTIŠEK, DYTRYCH KAREL, GRULICH BEDŘICH, JARÝ JOSEF, KROUŽEL JOSEF, KARÁSEK RUDOLF, KUBEC VOJTĚCH, KUBÍČEK RUDOLF, MATĚJKA JOSEF, NOSEK FRANTIŠEK, NEČAS ANTONÍN, PODANÝ JOSEF, PETERKA JOSEF, PETERKA JAROSLAV, PROUZA JOSEF, ROSA FRANTIŠEK, REH JAN, ROTTER ADOLF, ŠREJBER FRANTIŠEK, ŠPELDA FRANTIŠEK, ŠKLÍBA JOSEF, UNRG JAN, VÁGNER JOSEF, ZÁRUBA JOSEF, HETFLEJŠ LADISLAV, ŠAFÁŘ KAREL

Dolní deska: KVĚTEN 1945, PETERKA JAROMÍR *17.5.1925 + 11.5.1945 / VEJDRYCH LADISLAV *20.9.1908 + 17.5.1945 / MY DALI JSME VLASTI ŽIVOTY / VY DEJTE JÍ LÁSKU

Výsledek obrázku pro suchovršice

 

Dřevěná krytá lávka Zdroj C) Zdroj D)

přes Úpu. most postavil Josef Macek, tesařský mistr z České Skalice, v roce 1922. Převádí místní komunikaci ze silnice Úpice-Trutnov do tzv. Zlaté jámy (posměšně je také nazývaná Velká Strana). Jde o originální kombinaci zdvojených podélných i příčných lichoběžníkových věšadel. Podélná věšadla jsou zavětrována ve středních polích ondřejskými kříži. Rovněž mostovka je ze spodní strany zavětrována 5 ondřejskými kříži, 3 ondřejské kříže jsou umístěny i ze spodní části krovu nad mostovkou. Tento most je tedy celkem zavětrován 10 ondřejskými kříži. Zdvojeny jsou rovněž sloupky čelních portálů, jejichž bednění má půlkruhové vyříznutí. Most je dlouhý 26 metrů, 4 metry široký, hřeben střech je 8 metrů nad hladinou řeky a 6 metrů nad mostovkou. Zábradlí je 0,8 metru vysoké. Jméno zhotovitele je uvedeno na plechové tabulce nad vchodem na most.

 Zastřešený dřevěný věšadlový most v Suchovršicích

 

Dřevěná krytá lávka Zdroj C) Zdroj D)

přes Úpu, lávka o celkové délce 25 metrů a šířce 1,5 metru. Lávka, která vede na tzv. Malou Stranu, pochází z roku 1942 a její stavbu si vynutila nová zástavba rodinných domků na pravém břehu Úpy. Lávku nesou dvě podélná věšadla o třech lichoběžníkových polích: 9 metrů, 8,5 metru a znovu 9 metrů, ale také dvě příčná věšadla. Pod mostovkovou lávkou je dlouhý ondřejský kříž. Střecha má celkem 27 krokví a je nesena deseti kolmými sloupky. Výška hřebene střechy nad mostovkou je 4,8 metru a střecha má barevnou krytinu.

 

Dřevěná krytá lávka Zdroj C)

přes Úpu, novodobý

 

Nádraží Zdroj C)

Vlaková zastávka

 

Škola

 

Prouzův mlýn Zdroj A)

Č.p.26. Léta 1696 Mikuláš Ludr, mlynář úpický, vystavěl sobě na obci s dovolením vrchnosti a obce suhovršické nový mlýn o dvou složeních. Z mlýna dávati měl ročně jednu kopu míšenskou obci Suchovršice, mlynáři dolnímu Smolikovskému 8 korců vejmelného za chalupníky suchovršické, mlynáři velkoúpickému za obec Suchovršice neb za osm sedláků 6 korců obilí sypáni a na panská prasata témuž mlynáři 5 kop peněz ročně odvozovati. Berní a robot byl prost. Jeho syn Jan nejprve mlynářem v Suchovršicích (léta 1696), potom v Bohuslavicích (léta 1706) byl. Léta 1714 Jiřík Kejzlar koupil ten mlýn a verštat od tchána svého Mikuláše Ludra za 680 kop míšenských. Léta 1737 ujal tento mlýn s pilou Jakub Kejzlar od Jiříka Kejzlara, otce svého, za 550 kop míšenských. Léta 1745 Jakub Kejzlar s Josefem Náklíčkem, mlynářem tráckým, svůj mlýn prohandloval. Léta 1747 koupil ten mlýn Josef Luder za 1.885 kop. Velkému mlýnu v Úpici odváděly: Suchovršický mlýn o dvou složeních na obilí 6 korců, prase dvouleté, z toho na penězích 5 fr. 50 kr. Kdyby mlynář v Suchovršicích mlýti nemohl, měli osadníci suchovršičtí mleti ve velkém mlýně v Úpici. Dolnímu Smolikovskému mlynáři odvozovati měl ročně osm korců vejmělného za chalupníky suchovršické. Dle urbáře z roku 1737. Později Pálenka. Bohatě štukovaná fasáda 1922.

 

Malý mlýn Zdroj A)

u mostu k Suchovršicům

 

Dům č.p.70

 

Dům č.p.5

 

Usedlost č.e.7  Zdroj F)

Chráněná památka

 

Dům č.p.86

 

Dům č.p.91

 

 

Zlatá jáma  Zdroj F)

Na území obce byl zřejmě vyhlouben první zlatý důl ve střední Evropě. Tento důlní komplex se nazývá Zlatá jáma. Jeho součástí je i Stříbrný důl, což je ojedinělá památka svého druhu na Trutnovsku - navržena na zápis do seznamu kulturních památek. Hornická činnost v důlním komplexu je ovšem doložena až v 17., 19. a 20. století.

 

Lípy Zdroj C)

dvojice památných stromů

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Trutnov s.o. Úpice

1961 Okres Trutnov

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1545

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

777

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

2015

363

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) A.Bartušek, J.Krčálová, A.Merhautová - Livorová, Em.Charvátová-Sedláčková, Em.Poche a Zd.Wirth-Umělecké památky Čech, ČAV, 1957

 

C) cs.wikipedia.org  (15.3.2017)

D) libri.cz/databaze/mosty (15.3.2017)

E) vets.cz (15.3.2017)

 

 

18 – 15 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 15.3.2017

Předchozí editace: 18.3.2013