Kód CZ

Suchý Důl

(Dörrengrund)

Železný kříž

Na Rýchorském kříži, na hranici katastru, s reliéfem P.Marie Bolestné

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_G_f/dGNB09W.jpeg?fl=res,667,500,1

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Trutnov s.o. Maršov

1961 Okres Trutnov

2003 Pověřený městský úřad

 Část Horního Maršova

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

102 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 11.11.2020